Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

23. 11. 2023

Úprava vody pro domácnosti a obce

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Přímo pod Kriváněm se ve dnech 18-20.10.23 konala letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku. Na konferenci jsem trochu provokoval pracovníky VaK s příspěvkem Odkanalizování malých obcí – nové aspekty a překvapivě jsem se místo odporu setkal s kladnou odezvou. I pracovníci VaK cítí, že i pro ně není přínosné jít za každou cenu do centrálního odkanalizování, pokud by akce byla ekonomicky neefektivní, a tak v kuloárech proběhla shoda s tím, že má smysl dělat to, co je efektivní (financí nebude dost ani na zajímavé akce) a pak i shoda nad tím, že zvláště u malých obcí by měly být co nejvíce zohledněny místní podmínky.


Jinak hlavním tématem byla nová (ještě pořád neschválená) směrnice o městských vodách, postoj Slovenska a předpokládané dopady. Celkově bylo konstatováno, že ekonomické možnosti jsou na Slovensku nižší, a tak neplnění pravděpodobnější. Nálada mezi vodohospodáři je proto tak trochu pesimistická. Na rozdíl od Česka bylo konstatováno i to, že není dost odborníků na zvládnutí cílů.
Co překvapilo, zrovna v sekci, které jsem předsedal, byl příspěvek, který kritizoval ozelenění střech (jako prostředek proti tepelným ostrovům). Prý stejnou službu by udělalo natření střechy na bílo a pak zasakování srážkových vod ve městech – podle přednášejícího jsou koncentrace těžkých kovů, AOX a dalších látek, a to i ve vodách ze střech tak vysoké, že je riziko je zasakovat. Tj. ve městech by tedy srážkové vody zasakovány být neměly… nechávám beze slov, nevím, jak hluboko tento názor rezonoval u posluchačů, ale chyběl tam někdo, kdo by oponoval. Z toho usuzuji, že téma HDV na Slovensku ještě neprorazilo úplně a MZI to také ještě nemá lehké. Jako kritika této přednášky by mne zajímalo, jaká ke kvalita vzduchu v Bratislavě… a nakolik ta informace je univerzální.

Za ASIO SK tam bodoval Karol Kratochvíl s příspěvkem o granulovaném kalu…

Voda v Tatrách

Ing. Karel Plotěný