ASIO, spol. s r.o. jako jedna z předních firem na trhu svým zákazníkům přináší

a) již v rámci přípravy nabídky osobní přístup, zajištění rozborů, prokonzultování potřeb a požadavků s možností realizace demonstrační pilotáže
b) návrh a nabídku technologie přesně podle požadavků investora s využitím nejmodernějších trendů a technologických postupů
c) bezproblémovou a rychlou realizaci na klíč
d) záruční a pozáruční servis

To vše je podpořeno vlastní výrobní základnou, servisním personálem, montážními skupinami. Návrhy technologií a procesů jsou koordinovány s naší vlastní špičkově vybavenou moderní laboratoří, inženýringem a vývojovým oddělením. Dostupnost základních technologických prvků ihned – ze skladu. Pro realizaci zakázek máme k dispozici moderní montážní dílnu s CNC frézou na obrábění plastů a 3D tiskárnou. Interní stavební a strojní projekce nám dává možnosti zabezpečit komplexní dokumentaci v reálné čase bez nutnosti externích vstupů. Realizací naše úloha nekončí a nabízíme servisní smlouvy, které Vám zabezpečí bezproblemový provoz, dlouholetou životnost technologie.

Základní procesy

 • koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek
 • filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry
 • membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza
 • ionexové technologie – změkčení, odstranění NO3 –, dealkalizace, výroba demineralizované vody
 • adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu, chuti
 • odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO2, radonu (převážně podzemní vody)
 • oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení

Oblast použití

 • úpravny pitných vod pro obce, vodárenské společnosti – rekonstrukce, intenzifikace
 • příprava velmi čisté vody – např. elektrotechnika, farmaceutický a potravinářský průmysl,napájecí voda pro kotle
 • úpravny podzemní vody – tam, kde není možnost připojení na veřejnou distribuční síť
 • oplachová voda – sklárny, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, výroba plastů
 • chladící voda

Získejte informace o produktu