Membránové technologie

Komplexní řešení pro aplikaci membránových procesů v průmyslové a komunální sféře…

Získejte informace o produktu

Společnost ASIO, spol. s r.o. jako přední dodavatel technologií úprav vod v úzké spolupráci s německou společností HERCO nabízí komplexní řešení pro aplikaci membránových procesů v průmyslové a komunální sféře. Četné reference aplikací membránových procesů v České republice i zahraničí nám umožňují nabídnout zákazníkům zkušenosti a optimalizované řešení investičně i provozně.

Základem membránových procesů jsou polopropustné (semipermeabilní) . Membránové technologie jsou založeny na procesu při kterém zbavujeme kapalinu (vodu), přiváděnou na membránovou jednotku pod tlakem, kontaminantů způsobem, kdy podle velkosti pórů membrány dojde k selekci větších části a molekul. Běžně jsou pod membánové procesy zařazovány mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO).

Tabulka dělení procesů
membránové procesy _ tabulka dělení procesů

Membránová technologie je využívána v strojírenském, petrochemickém průmyslu, průmyslu povrchových úprav (likvidace odpadních vod, zpětné využití technologických vod), farmaceutickém průmyslu (infuzní roztoky, výroba léků), potravinářském průmyslu (voda pro výrobu nápojů, zpracování ovocných a zeleninových šťáv, zpracování mléka) a také při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a teplárnách (demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení kotlů).