Aquapark Poreč, Chorvatsko

Vyčištění pracích vod z bazénů a jejich znovuvyužití pro doplnění akumulace bazénů v kombinaci s pitnou vodou…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                  Aquapark Poreč
Investor:                            ASKET d.o.o., Molindrio 13, 52440 Poreč, Hrvatska
Dodavatel technologie:        ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Termín realizace:                2014-2015

Návrhové parametry
Množství vody:                  120 m3/d
Maximální denní  nátok:     120 m3/d
Kapacita aquaparku:          až 5 000 osob/den

Znečištění

Na vtoku do ČŠV je dodrženo obvyklé kvalitativní znečištění šedé odpadní vody a prací vody z filtrace (hodnoty v průměru z podobných provozů), tj.:

BSK 5                                             2-4 mg/l
CHSK                                            15-25mg/l
RL                                          300-500 mg/l
NL                                             20-40 mg/l
Mn                                            0,1-0,3 mg/l
Fe                                             0,5-1,0 mg/l
Chloridy                                  100-200 mg/l
Ekvivalentní počet obyvatel          3-5000 EO

Projektované hodnoty na odtoku z ČŠV
Nejvíce znečištěná voda z praní filtrů bude odváděna první 3 minuty do kanalizace, poté bude další průtok přesměrován na ČŠV. Je dosaženo snížení BSK a CHSK o min. 10 %, nerozpuštěné látky jsou 0, celková koliformní bakterie 0, přesto bude zabezpečena hygienická desinfekce (aktivní uhlí); pH a rozpuštěné látky nebudou ovlivněny.

Princip technologie (čištění pracích vod)
Prací voda z filtrů je akumulována v nátokové nádrži o objemu 35 m3. Zde dochází ke stabilizaci průtoku a sedimentaci nerozpuštěných látek. Odtud je voda přečerpávána do další nádrže (35 m3). Zde je umístěna vestavba membránových modulů AS-GW/SiClaro, přes které je voda  filtrována a čerpána do zásobní akumulační nádrže čisté vody o objemu 35 m3 , kde také probíhá míchání s pitnou vodou. Z této nádrže je pak napájen rozvod vody pro doplňování akumulací bazénů a atrakcí.

Technické parametry
Maximální množství čištěné vody:      120 m3/den
Provozní náklady:                             15 Kč/m3 vody
Sezonní úspora pitné vody:                  18 360 m3