Čistírna šedých vod, RD Praha Košíře

Vyčištění šedých vod a jejich znovuvyužití pro splachování WC…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Praha 5, Košíře     
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:               08/2014

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru. V reaktoru je umístěna vestavba AQUALOOP 6. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad. Vyčištěná voda je čerpána do druhé místnosti, kde jsou osazeny dvě plastové nádrže jak zásobárna vyčištěné šedé a dešťové vody.

Technické parametry
Maximální množství čištěné vody:              0,6 m3/den
Příkon čistírny:                                         80 W
Aerace:                                                    Start/Stop – 5/10 minut
Sání:                                                        2 x 6 cyklů (1 cyklus 15 min.)
Zpětný proplach:                                       2 x 6 cyklů (1 cyklus 15 s)
Denní spotřeba elektrické energie:              0,4 kWh
Časová náročnost instalace:                       2 hod.