Čistírna šedých vod Hotel Galant**** Mikulov

Vyčištění šedých a dešťových vod a jejich znovuvyužití pro splachování WC…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Hotel Galant****
Investor:                           Hotel Galant, Mlýnská 739/2, 692 01 Mikulov
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Termín realizace:                12/2013

Návrhové parametry                                                                  
Množství vody:                   3 m3/d                   
Maximální denní  nátok:      5 m3/d 

Znečištění
                                                                                      Nátok                           Odtok
BSK5                                                                                       51,1 mg/l                   3,8 mg/l
CHSK-Cr                                                           248 mg/l                     25 mg/l
NL                                                                   95,8 mg/l                  <2,0 mg/l
Amoniakální dusík                                            0,182 mg/l               < 0,04 mg/l
Celkový fosfor                                                      1,1 mg/l                0,029 mg/l
Enterokoky                                                         0 KTJ/ml                  0 KTJ/ml
Salmonella                                                        negativní                   negativní
Escheria coli                                                      0 KTJ/ml                   0 KTJ/ml
Termotolerantní koliformní bakterie                   50 KTJ/ml                   0 KTJ/ml

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m3. V jímce je umístěna vestavba AS-AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 6 ks membrán a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepení objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj použita na splachování WC.

Technické parametry

- maximální množství čištěné vody:  5 m3/den
- příkon čistírny: 380 W
- aerace: Start/Stop – 10/5 minut
- sání: 2 x 20 cyklů (1 cyklus 15 min.)
- zpětný proplach: 2 x 20 cyklů (1 cyklus 1 min.)
- denní spotřeba elektrické energie: 4,5 kWh
-  kWh/m3   = 0,9