Čistírna šedých vod, využití dešťových vod - vzdělávací centrum Brno

Vyčištění šedých vod a jejich znovuvyužití pro splachování WC s možností doplňování dešťové vody…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                  Brno - Jundrov
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:                2/2015

Návrhové parametry                                                                  
Množství vody:                   0,4 m3/d                               
Maximální denní  nátok:      0,6 m3/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru o objemu 350 litrů. V reaktoru je umístěna vestavba AQUALOOP 6. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad. Vyčištěná voda je čerpána do nádrže o objemu 350 litrů. Nádrž na vyčištěnou vodu je možno doplňovat vodou dešťovou na základě výšky hladiny. Nádrž dešťové vody je umístěna vně objektu a voda je používána i na závlahu zeleně. Objem nádrže na dešťovou vodu je 4 m3.

Vyčištěná voda (případně doplněná dešťová voda) je čerpána jednotkou AS-RAINMASTER Eco 14 do rozvodu užitkové vody. Další možností je doplňování jednotky AS-RAINMASTER Eco 14 pitnou vodou dle EN 1717 přes volný výtok.

Technické parametry
- Maximální množství čištěné vody: 0,6 m3/den
- Příkon čistírny:  80 W
- Aerace: Start/Stop – 5/10 minut
- Sání: 2 x 6 cyklů (1 cyklus 15 min.)
- Zpětný proplach: 2 x 6 cyklů (1 cyklus 15 s)
- Spotřeba elektrické energie: 0,4 kWh/m3 vyčištěné vody
- Časová náročnost instalace: 6 hod.