Čistírna šedých vod – Wellness Olomouc

Vyčištění šedých vod a jejich znovuvyužití pro splachování WC…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Olomouc
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r. o.
Termín realizace:               5/2015

Návrhové parametry                                                                  
Množství vody:                    0,6 m3/d                               
Maximální denní  nátok:       0,8 m3/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru o objemu 1350 litrů. V reaktoru je umístěna vestavba AQUALOOP 12. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad. Vyčištěná voda je čerpána do nádrže o objemu 850 litrů. Vyčištěná voda je čerpána jednotkou AS-RAINMASTER Eco 14 do rozvodu užitkové vody. Další možností je doplňování jednotky AS-RAINMASTER Eco 14 pitnou vodou dle EN 1717 přes volný výtok.

Technické parametry
- Maximální množství čištěné vody:   0,6 m3/den
- Příkon čistírny:  140 W
- Aerace: Start/Stop – 5/10 minut
- Sání: 2 x 8 cyklů (1 cyklus 15 min.)
- Zpětný proplach: 2 x 6 cyklů (1 cyklus 15 s)
- Spotřeba elektrické energie na 1 m3 vyčištěné vody v kWh/m3   = 1,3- Časová náročnost instalace: 10 hod.