Logistic park D1 – Ostředek, úpravna dešťové vody

Úpravna dešťové vody na parametry pitné vody pro zásobování areálu LOGISTICS PARK D1 – OSTŘEDEK…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje:
Místo realizace:                k.ú. Ostředek
Investor:                          EUDI REAL s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5
Dodavatel technologie:      ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:              2022


Účel realizace (stavby):

Úpravna dešťové vody na parametry pitné vody pro zásobování areálu LOGISTICS PARK D1 – OSTŘEDEK.

Úprava dešťové vody na pitnou

 

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Voda z akumulační nádrže dešťové vody je přiváděná na kontejnerovou úpravnu horizontálním čerpadlem osazeném v kontejneru. Podávacím čerpadlem je voda dále nasměrována na diskový filtr. Za DF jsou v technologické lince úpravny vody osazeny vstřikovací ventily z dávkovacích čerpadel pro dávkování roztoku NaOH pro úpravu pH a biocidního přípravku. Voda následně přechází přes zeolitový filtr a filtr s aktivním uhlím, za kterým je do proudu vody dávkován koagulant. Za vstřikovacím ventilem je instalována reakčně akumulační nádrž. Voda pak přechází na membránovou ultrafiltrační jednotku. Ultrafiltrační jednotka je provozována v plně automatickém režimu. Do filtrátu z UF je následně dávkován roztok NaClO pro postdezinfekci a voda prochází filtrem s náplní polovypáleného dolomitu pro zvýšení mineralizace. Voda je pak vedena do akumulační nádrže upravené vody. V boční větvi akumulační nádrže je instalováno recirkulační čerpadlo se zdvojenou UV lampou pro kontinuální dávkování UV záření do recirkulovaného proudu vody. Z akumulační nádrže upravené vody je voda přes systémovou ATS čerpána do spotřebiště. Do akumulační nádrže upravené vody je zaveden přípoj náhradní vody pro případ nedostatku dešťové vody. Celá technologická linka úpravny vody je řízena z elektrorozvaděče s řídícím systémem umístěným v kontejneru ÚV.