Úprava vody CT Park - Brno Modřice

Realizace ÚV vody z vrtu pro potřeby CT parku Brno…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Brno - Modřice
Termín realizace: 2016

Návrhové parametry: amonné ionty – c(NH4) = až 10 mg/l, c(Fe) = 1,37 mg/l , c(Mn) = 0,14 mg/l
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie

Akumulace a ohřev vody v akumulační nádrži, mechanická filtrace, odstranění železa a manganu v paralelně zapojených filtrech s náplní GreenSand, odstranění amonných iontů v nitrifikačním reaktoru, chlorace do bodu zvratu – oxidace zbytkových koncentrací amonných iontů + dezinfekce, hloubková filtrace – filtr s náplní Turbidex, odstranění zbytkových koncentrací volného chloru v paralelně zapojených filtrech s náplní GAC, hygienizace upravené vody.