Úpravna vody - obec Zbiroh

Úpravna vody pro obec Zbiroh. Odželeznění a odmanganování, úprava pH a desinfekce na parametry pitné vody…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Obec Zbiroh             
Investor:                           Revos s.r.o - Provozovatel                                                                                                                  
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.                                
Termín realizace:               2013

Účel realizace (stavby)
Úpravna vody pro obec Zbiroh. Odželeznění a odmanganování, úprava pH a desinfekce na parametry pitné vody.

Návrhové parametry
pH:                                    6,6
Fe:                                     1,5 mg/l
Mangan:                             0,6 mg/l       
Maximální hodinový nátok:   18 m3/h   

Požadované garantované hodnoty
pH: 8,5
Fe:          < 0,2 mg/l   
Mangan: < 0,05 mg/l                                                              

Princip technologie (úpravy vody)
Principem technologie bylo odželeznění a odmanganování vody na parametry vody pitné. Pro odstranění koncentrací železa a manganu byly zvoleny filtry s náplní pyrolox. Pro účinnější odstranění muselo být ve vodě upraveno pH na hodnotu 8,5. Voda byla také desinfikována dávkováním chlornanu sodného pro odstranění bakteriologického znečištění. Chlornan navíc díky jeho oxidačním vlastnostem pomáhal při oxidaci železa a manganu.