Penzion BOUDA, Horní Malá Úpa

Vyčištění šedých a pracích vod z bazénu a jejich znovuvyužití pro splachování WC…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                  Penzion BOUDA, Horní Malá Úpa  
Investor:                            P.U.B. 06 s.r.o, K Lípě 124,273 51 Červený Újezd
Dodavatel technologie:        ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Termín realizace:                10/2016

Návrhové parametry                                                                  
Množství vody:                   4 m3/d                   
Maximální denní  nátok:      5 m3/d

Znečištění

                                                                                       Nátok                           Odtok
BSK5                                                                                       51,1 mg/l                     3,8 mg/l
CHSK-Cr                                                           248 mg/l                      25 mg/l
NL                                                                   95,8 mg/l                   <2,0 mg/l
Amoniakální dusík                                            0,182 mg/l                < 0,04 mg/l
Celkový fosfor                                                     1,1 mg/l                  0,029 mg/l
Enterokoky                                                        0 KTJ/ml                   0 KTJ/ml
Salmonella                                                       negativní                    negativní
Escheria coli                                                      0 KTJ/ml                   0 KTJ/ml
Termotolerantní koliformní bakterie                    50 KTJ/ml                   0 KTJ/ml

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Předčištěná šedá a prací voda je akumulována v nádrži o objemu 5 m3. Zde je umístěna vestavba AS-GW/AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 10 ks membrán a čerpána do akumulační nádrže o objemu 5 m3 umístěné vedle aktivační nádrže. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj použita na splachování WC.

Technické parametry
Maximální množství čištěné vody:      5 m3/den
Příkon čistírny:                                 2x600 W
Aerace:                                           Start/Stop – 10/5 minut
Sání:                                               2 x 20 cyklů (1 cyklus 15 min.)
Zpětný proplach:                              2 x 20 cyklů (1 cyklus 15 sek.)
Denní spotřeba elektrické energie:     8 kWh