Košt čistíren na Slovácku

8. 2. 2024

Čistírny odpadních vod

Technologie pro úpravu vod

Na Slovácku mezi vinicemi by člověk čekal spíše altánek s vychlazeným veltlínem, než čistírnu odpadních vod. Naštěstí vychlazenou sklenku vína najde o několik kroků dále na Bukovanském mlýně, kterému naše zařízení čistí veškeré vzniklé odpadní vody.

 Bukovanský mlýn

Areál Bukovanského mlýna (zdroj: www.bukovansky-mlyn.cz)

 

Jen co se člověk na mlýně občerství, pokračuje z kopce dolů necelý kilometr po Cestě českých panovníků a dostane se k další čistírně ASIO. Ta bude pro změnu čistit vody vzniklé ve Farmě Ostrovánky.

 

Cesta českých panovníků

Cesta českých panovníků (zdroj: www.bukovansky-mlyn.cz)

Majitel obou areálu se rozhodnul mít sjednoceného dodavatele obou zařízení. V obou případech se jednalo o hybridní SBR reaktor s denitrifikačním stupněm, ručními česlemi a samostatnou nádrží pro přebytečný kal. Bukovanský mlýn disponuje kapacitou 125 EO, Ostrovánky pak kapacitou 100 EO.

 

 Osazování nádrže nitrifikace ČOV Bukovanský mlýn

Osazování nádrže nitrifikace ČOV Bukovanský mlýn

 

Čistírna v Ostrovánkách má malé specifikum. Nátok do ČOV je upraven tak, že odpadní voda může proudit buďto do aktivace anebo do nádrže pro přebytečný kal. Důvodem této úpravy je provozní doba areálu, která bude v zimních měsících velmi omezená a spíše se zde budou konat nárazové akce s periodicitou 1x za 2 týdny.

Nádrž nitrifikace ČOV Farma Ostrovánky

Osazování nádrže nitrifikace ČOV Farma Ostrovánky

 

Na takovýto výkyv zatížení by se ČOV nedokázala adaptovat. Proto dochází na konci sezony k vypnutí technologie, otevření šoupěte směrující surové odpadní vody přímo do kalové nádrže. Ta slouží jako bezodtoková jímka až do zahájení sezóny. Jakmile je dosáhnuto produkce odpadní vody alespoň z 50 % kapacity ČOV, dochází k řízené inokulaci aktivovaným kalem z nejbližší obecní čistírny a čistírna v Ostrovánkách je opět v chodu.

 

Probíhající montáž ČOV Bukovanský mlýn

Probíhající montáž ČOV Bukovanský mlýn

 

Mezi odtokem z ČOV a recipientem v případě Bukovanského mlýna se vyskytovalo převýšení přibližně 6 m. Čistírna je vybavena čerpadlem vyčištěné vody, které sepne po fázi sedimentace. Bylo instalováno o řadu silnější čerpadlo, které překonává toto převýšení a vytlačí vodu do šachty odkud vede dále již gravitačně potrubí do vodního toku. Při využití našeho systému AS-HSBR tedy není nutné instalovat ve zmíněných případech čerpací šachtu vyčištěné vody.

 

Aerační systém nitrifikace, čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vyčištěné vody

Aerační systém nitrifikace, čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vyčištěné vody

 

 

Obě čistírny jsou umístěny v prefabrikátech z vodostavebního betonu, což zaručuje 100 % ochranu vůči spodní vodě a tlaku okolní zeminy. Tlakový vzduch vhání do obou ČOV soustrojí dmychadel české společnosti Kubíček s.r.o.

Řídící rozváděč je v obou případech vybaven systémem vzdáleného řízení. Je tedy možné na dálku měnit algoritmy chodu ČOV a sledovat taktéž její chod. Systém SCADA instalujeme z důvodu správy dat a možnosti úpravy chodu technologie na dálku. Tím se snižuje množství servisních výjezdů a současně se zákazníkovi snižují provozní náklady.

 

Ing. Jan Přikryl

ASIO TECH

Kubíček VHS