Čistírny odpadních vod (ČOV)

Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody AS-VARIOcomp K, jejíž hlavní předností jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Tak, jako i v ostatních oborech, pokud chcete najít profesionální řešení, tak tím asi nejefektivnějším nebude nějaké universální řešení. Pomoci v tom, jaké řešení vybrat Vám může pomoci přehled čistíren odpadních vod dodávaných firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

Photo: Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp

První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod (domovní čistička) AS-MONOcomp pro 4-50 EO je určena k čištění komunálních splaškových vod. Jedná se o certifikovaný výrobek, ČOV typu SBR s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky. Tato ČOV splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění.

více
Photo: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Biologická čistírna (domácí čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO. Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie.

více
Photo: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Biologická (membránová) čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO s mikrofiltrací.Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod s mikrofiltrací určených k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie.

více
Photo: Monitoring ČOV AS-GSM

Monitoring ČOV AS-GSM

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení (dálkový přenos dat), která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele.

více
Photo: Anaerobní separátor AS-ANASEP

Anaerobní separátor AS-ANASEP

Anaerobní separátor pro čištění odpadních vod z domácností lze s výhodou použít u nerovnoměrně obývaných objektů (chaty, víkendové domy, …) nebo v místech kde není přístup k elektrické energii.

více
Photo: Zemní filtr AS-ZEON

Zemní filtr AS-ZEON

Biologický zemní filtr AS-ZEON je navržen jako druhý stupeň dočištění za septik nebo čistírnu odpadních vod.

více
Photo: Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.

více
Photo: Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod.

více
Photo: Čerpací šachty AS-PUMP

Čerpací šachty AS-PUMP

Domovní čerpací stanice, respektive čerpací šachty a čerpací jímky AS–PUMP jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jednotlivé typy čerpacích stanic jsou uzpůsobené pro bezproblémový a dlouhodobý provoz v domácnostech, respektive u rodinných domů či chat, kde je potřeba efektivně a co nejjednodušeji řešit přečerpávání vody do kanalizace.

více
Photo: Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Septiky AS-PP SEPTIK ER, EO

Septiky (plastové nádrže) od firmy ASIO, spol. s r.o. jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Septiky jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Návrh konstrukce a statické ověření plastových nádrží provádíme moderní výpočetní metodou konečných prvků.

více
Photo: Zemní filtr

Zemní filtr

Pískový zemní filtr je určen k dočišťování odpadní vody jako takzvaný druhý stupeň za čističku odpadních vod či septik.

více
Photo: Dávkovač živin pro ČOV

Dávkovač živin pro ČOV

Dávkovač vodného roztoku živin pro domovní čistírny odpadních vod se využívá v době dlouhodobých dovolených nebo pokud na čistírnu nedotéká potřebné látkové zatížení.

více
Photo: Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Tekutý ekologický přípravek určený k intenzifikaci čistícího efektu v biologických čistírnách odpadních vod, septicích a jímkách.

více
Photo: Technické revize vodních děl (OZO)

Technické revize vodních děl (OZO)

Nabízíme provedení technických revizí vodních děl ohlášených podle §15a novely VODNÍHO ZÁKONA zákonem č. 150/2001 Sb. Odborně Způsobilou Osobou (OZO) pověřenou MŽP.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required