Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N (30-300 EO)

Typová řada vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

Detail produktu
Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N (30-300 EO)

Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (60-300 EO)

Biologická komunální ČOV určená pro čištění splaškových vod produkovaných např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení.

Detail produktu
Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (60-300 EO)

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N ULTRA (30-300 EO)

Typová řada pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

Detail produktu
Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N ULTRA (30-300 EO)

Kontejnerové čistírny odpadních vod AS-ISO MBR (80-350 EO)

Čistírny odpadních vod v ISO kontejneru pro 80-350 EO. Typová řada čistíren odpadních vod AS-ISO MBR je určena k čištění komunálních odpadních vod.

Detail produktu
Kontejnerové čistírny odpadních vod AS-ISO MBR (80-350 EO)

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp D (400-5000 EO)

Čistírna odpadních vod pod typovým označením AS–VARIOcomp D je určena pro města a obce od 400 do 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). Při návrhu jsme uplatnili dlouholeté zkušenosti z dříve dodávaných atypických čistíren a upřednostnili jsme stabilitu čistícího procesu zajištěnou nízkozatěžovanou aktivací, vysokou účinnost čištění, která je založena na inovativním uspořádáním technologie v dosazovací nádrži a minimalizaci provozních nákladů převážně spojených s kalovou koncovkou.

Detail produktu
Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp D (400-5000 EO)