Vzhledem k tomu, že při řešení vstupují do rozhodovacího procesu nejen technické záležitosti, ale i právní nařízení (např. nutnost věcného břemena), místní podmínky (např. hydrogeologie) a nároky na administrativní vypořádání, není jednoduché vybrat si ideální řešení.

Nechte si nezávazně poradit s řešením vodního hospodářství. Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Vacek (tel.: 725 488 790, e-mail: vacek@asio.cz)

Co nabízíme:

  • nezávaznou konzultaci s výčtem možností a tipů na komplexní řešení,
  • zpracování cenové nabídky na vybrané výrobky systému,
  • zpracování studie řešení se schématem systému a srovnání nákladů na jednotlivé varianty,
  • zpracování projektové dokumentace1) pro územní rozhodnutí a/nebo stavební povolení.

Pro představu příklady netradičního komplexního řešení:

Dům bez možnosti napojení na kanalizaci a vypouštění do vod podzemních

Případ, kdy není možné napojení objektu na kanalizaci, ani není možné odpadní vody po vyčištění vypouštět do vodního toku a ani nejsou v místě stavby podmínky pro vsakování.

Řešení:

Ostrovní dům s možností zásaku vyčištěné vody

Případ, kdy je třeba si zajistit i pitnou vodu - např. v oblastech, kde není zdroj pitné vody.

Řešení:

1) Součástí řešení projektové dokumentace je návrh vlastních zařízení. Vnitřní zdravotně-technické instalace objektu součástí projektu nejsou.Získejte informace o produktu