Využití technologie v odvětvích chemického průmyslu: 

  • Lakovny
  • Galvanovny
  • Obrábění kovů
  • Kosmetická výroba
Chemický průmysl

V chemických závodech je nutné na surovou odpadní vodu aplikovat kvalitní mechanické předčištění na ochranu veškerých strojních vybavení v dalších stupních čištění. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. Ve většině případů aplikujeme diskontinuální chemický reaktor s kalovou nádrži. Kal je po procesu odvodněn na kalolisu.

Výhody

  • Nízké investiční náklady
  • Rychlá instalace
  • Ekonomický provoz
  • Optimální spotřeba chemických činidel
  • Vzdálený přístup
  • Jednoduchá obsluhaZískejte informace o produktu