Odlehčovací komory

Odlehčovací komory jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťové vody, respektive k dělení odpadní vody, v systému jednotné kanalizace. Odlehčovací komory patří k jedněm z nejsložitějších objektů na stokové síti – a to jak z pohledu hydrotechnického návrhu, tak i z hlediska stavebního provedení. V naší nabídce proto najdete prefabrikované typové řady odlehčovacích komor, které uvedené problémy částečně řeší.

Photo: Štěrbinové odlehčovací komory AS-ŠOK

Štěrbinové odlehčovací komory AS-ŠOK

Štěrbinové odlehčovací komory jsou zvláště výhodné pro konfiguraci terénu s malým sklonem, u kterých bývají časté problémy se vzdouváním vod v přívodní stoce a s vyústěním odlehčovací stoky do recipientu. Obecně lze říct, že štěrbinové OK zaručují minimální překročení odtoku Qč směrem na čistírnu odpadních vod v případě, že celkový přítok Qc na OK nepřesáhne 10 až 12-ti násobku hraničního průtoku Qhr.

více
Photo: Odlehčovací komory AS-BALOK

Odlehčovací komory AS-BALOK

Odlehčovací komory nachází svoje uplatnění zejména v případech, kdy lze s výhodou využít trubní retence v přívodní stoce. Typ AS–BALOK pracuje na principu dělení zředěných odpadních vod přes přelivnou hranu.

více

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required