Vážení starostové,

v rámci dotačních titulů máte možnost čerpat finance na níže zmíněné. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit.

Dotace pro obce - leták ke stažení (pdf, 800 kB)

- DOMOVNÍ ČOV A DOTACE PRO SKUPINY ČISTÍREN 
   ... více informací na: https://www.asio.cz/cz/1084.domovni-cov-a-dotace-pro-skupiny-cistiren
   ... kontaktní osoba: Ing. Karel Přecechtěl, mobil: 601 333 502, e-mail: precechtel@asio.cz

- HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI V INTRAVILÁNU A JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NAMÍSTO JEJICH URYCHLENÉHO ODVÁDĚNÍ KANALIZACÍ DO TOKŮ
   ... více informací na: https://www.asio.cz/cz/1106.vyuziti-destove-vody-v-obcich-dotace
   ... kontaktní osoba: Jan Němeček, mobil: 602 765 741, e-mail: nemecek@asio.cz 

- DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ PROTI SUCHU
   ... více informací na: https://www.asio.cz/cz/1133.dotace-na-zpracovani-projektu-proti-suchu
   ... kontaktní osoba: Jan Němeček, mobil: 602 765 741, e-mail: nemecek@asio.cz

- PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II
   ... kontaktní osoba: Ing. Jan Přikryl, mobil: 602 513 570, e-mail: prikryl@asio.cz 

Program je určen pro obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
   a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
   b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
   c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
   d) výstavba a intenzifikace čistíren pro obce >50 EO