Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N ULTRA (30-300 EO)

Typová řada pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti…

Získejte informace o produktu

Typová řada AS-VARIOcomp N ULTRA pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů jako jsou například hotely, bytové domy, penziony či menší obce pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií , která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií . Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

POPIS TECHNOLOGIE

ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn mikrofiltrační modul sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, membrán, mamutky. Nádrž je zakryta odklopným víkem.

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru, v rámci kterého je vyčleněna membránová sekce, kde je umístěn mikrofiltrační modul.

Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody a mikrofiltraci přes membrány. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, který slouží k provzdušnění nádrže a také k čištění membrán, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Výhodou řešení je, že čistírna pracuje v rozmezí minimální a maximální provozní hladiny, tím se získává akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny odpadních vod.

Aktivovaná směs z aktivace pod tlakem je filtrována přes membrány s průměrem pórů 0,03 µm do odtoku.

V případě vyřazení funkčnosti modulu (porucha čerpadla, ucpání modulu, ….) aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde u dna probíhá hydraulický odtah kalu zpět do aktivace, v případě vysoké hustoty kalu i do kalového prostoru (jako u konvenční ČOV). Vyčištěná voda pak odtéká přes ponořenou trubku do odtokového žlabu.

Přebytečný kal je odtahován s pomocí ručně ovládané mamutky do usazovacího a kalového prostoru.

schéma ČOV AS-VARIOcomp N ULTRA Popis schéma
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – membránová sekce s 
modulem a čerpadlem
D – akumulační prostor
E – mamutková čerpadla

KVALITA ODTOKOVÝCH VOD

Za předpokladu nátoku odpadních vod, které odpovídají složením a charakterem komunálním splaškovým odpadním vodám dle ČSN 75 6402 „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“, jsou ČOV AS–VARIOcomp ULTRA schopny běžně dosahovat na odtoku následujících hodnot uvedených v tabulce.

Membránová technologie představuje kombinaci konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal, AK) a tekuté fáze (vyčištěná odpadní voda).

Mechanicky předčištěná odpadní voda (OV) je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze, pomocí membrán, zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost, než je velikost pórů membrány 0,03 µm. Do filtrátu (permeát) tak proniknou z filtrovaného média jen částice, které mají rozměr menší, než je průměr pórů.

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 50N/ULTRA, město: Ostrava (DINO PARK), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Loket (McDonald´s), CZ
AS-VARIOcomp 200N/ULTRA, město: Tošovice (HEIpark), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Štědronín, CZ
AS-VARIOcomp 40N/ULTRA, město: Mezná Louka (NP České Švýcarsko), CZ, rok 2012
AS-VARIOcomp 60 N/ULTRA, město: Tošovice (Keramické závody Tošovice), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 80 N/ULTRA/P, město: Hříběcí bouda (Krkonoše NP), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 125 N/D/P/ULTRA, město: Ježená (obec Ježená) CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 60 N/ULTRA, město: Dugi otok (autokemp Dugi otok), HR, rok 2013
AS-VARIOcomp 80 N/ULTRA, město: Macocha Blansko (ČOV u Domu přírody), CZ, rok 2014

Ke stažení

PDF

Stručný návod

PDF 135 kB, 21. 3. 2012
PDF

Návod k obsluze

PDF 3 MB, 21. 3. 2012

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali