Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N ULTRA (30-300 EO)

Typová řada pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti…

Získejte informace o produktu

Typová řada AS-VARIOcomp N ULTRA pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů jako jsou například hotely, bytové domy, penziony či menší obce pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií , která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií . Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

POPIS TECHNOLOGIE

ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn mikrofiltrační modul sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, membrán, mamutky. Nádrž je zakryta odklopným víkem.

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru, v rámci kterého je vyčleněna membránová sekce, kde je umístěn mikrofiltrační modul.

Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody a mikrofiltraci přes membrány. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, který slouží k provzdušnění nádrže a také k čištění membrán, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Výhodou řešení je, že čistírna pracuje v rozmezí minimální a maximální provozní hladiny, tím se získává akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny odpadních vod.

Aktivovaná směs z aktivace pod tlakem je filtrována přes membrány s průměrem pórů 0,03 µm do odtoku.

V případě vyřazení funkčnosti modulu (porucha čerpadla, ucpání modulu, ….) aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde u dna probíhá hydraulický odtah kalu zpět do aktivace, v případě vysoké hustoty kalu i do kalového prostoru (jako u konvenční ČOV). Vyčištěná voda pak odtéká přes ponořenou trubku do odtokového žlabu.

Přebytečný kal je odtahován s pomocí ručně ovládané mamutky do usazovacího a kalového prostoru.

schéma ČOV AS-VARIOcomp N ULTRA Popis schéma
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – membránová sekce s 
modulem a čerpadlem
D – akumulační prostor
E – mamutková čerpadla

KVALITA ODTOKOVÝCH VOD

Za předpokladu nátoku odpadních vod, které odpovídají složením a charakterem komunálním splaškovým odpadním vodám dle ČSN 75 6402 „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“, jsou ČOV AS–VARIOcomp ULTRA schopny běžně dosahovat na odtoku následujících hodnot uvedených v tabulce.

Membránová technologie představuje kombinaci konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal, AK) a tekuté fáze (vyčištěná odpadní voda).

Mechanicky předčištěná odpadní voda (OV) je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze, pomocí membrán, zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost, než je velikost pórů membrány 0,03 µm. Do filtrátu (permeát) tak proniknou z filtrovaného média jen částice, které mají rozměr menší, než je průměr pórů.

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 50N/ULTRA, město: Ostrava (DINO PARK), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Loket (McDonald´s), CZ
AS-VARIOcomp 200N/ULTRA, město: Tošovice (HEIpark), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Štědronín, CZ
AS-VARIOcomp 40N/ULTRA, město: Mezná Louka (NP České Švýcarsko), CZ, rok 2012
AS-VARIOcomp 60 N/ULTRA, město: Tošovice (Keramické závody Tošovice), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 80 N/ULTRA/P, město: Hříběcí bouda (Krkonoše NP), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 125 N/D/P/ULTRA, město: Ježená (obec Ježená) CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 60 N/ULTRA, město: Dugi otok (autokemp Dugi otok), HR, rok 2013
AS-VARIOcomp 80 N/ULTRA, město: Macocha Blansko (ČOV u Domu přírody), CZ, rok 2014

Ke stažení

PDF

Stručný návod

PDF 135 kB, 21. 3. 2012
PDF

Návod k obsluze

PDF 3 MB, 21. 3. 2012

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali

Články

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Dezodorizace ČOV Praha-Lipence

Čistírna odpadních vod v rezidenční čtvrti a bezprostřední blízkosti golfového rezortu opravdu smrdět nemusí.

6. 6. 2023

Intenzifikace ČOV za provozu v Drnovicích u Lysic

V Drnovicích u Lysic jsme se stali dodavatelem technologické části intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 700 EO na nových 1500 EO a to za plného provozu.

10. 3. 2023

Příklady řešení menších komunálních ČOV

Tento článek porovnává příklady dvou komunálních ČOV o shodné kapacitě 400 EO avšak jiné technologii čištění.

28. 11. 2022

Decentrální čištění odpadních vod pro obec Litultovice

První velká zakázka na dodávku domovních čistíren odpadních vod pro obec je tu.

13. 10. 2022

Čistírna odpadních vod pro obec České Libchavy (400EO)

Podívejte se na video z realizace čistírny odpadních vod pro obec České Libchavy.

11. 10. 2022

Jsme s Oktagonem v semifinále mezi TOP20!

Tentokrát se nejedná o tenis nebo fotbal, ale o Ocenění Evropské komise za SDGs a výzkumné projekty.

9. 8. 2022

Obec Senorady se dočkala nové komunální čistírny odpadních vod

Obec Senorady nacházející se na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina se koncem roku 2021 dočkala odkanalizovaní a centrální ČOV.

26. 7. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Pohotová výměna nefunkční ČOV o kapacitě 400 EO v podhůří Orlických hor

Správně provozovaná a navržená technologie čištění splaškových vod by neměla emitovat zápach.

9. 3. 2022

Kompaktní chemicko-biologická čistírna odpadních vod v Orlických horách

Z přípravy těsta a následné výroby mražených polotovarů se produkují odpadní vody se silným znečištěním

1. 2. 2022

Videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod o kapacitě 800 EO

Podívejte se na videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod ve Veliké Vsi.

24. 8. 2021

Úspěšné dokončení modernizace ČOV pro Vodňanské Kuře

Jak probíhala modernizace čistírny odpadních vod v závodu Vodňanské Kuře v Modřicích u Brna?

4. 8. 2021

ČOV v horách aneb ČOV z malých zdrojů znečištění

Akce se letos konala opět ve formě bezplatného webináře, tedy v „papučích“ a bez výhledu na nějaké hory. Jedním z míst, kde příspěvky vznikaly, bylo ASIO.

23. 7. 2021

Webinář "Komunální čistírny odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod".

24. 6. 2021

ČOV AS-HSBR 2x200 EO v Logistics Parku D1 – Ostředek

Pro Logistics Park D1 – Ostředek jsme nově instalovali technologii čištění odpadních vod AS-HSBR 2x200 EO.

21. 6. 2021

Nová komunální ČOV o kapacitě 800 EO zhotovena v rekordním čase!

Trvale přetěžovaná ČOV ve Veliké Vsi u Odolené Vody se dočkala výměny. Původní ČOV byla využita jako nádrž přebytečného kalu.

10. 6. 2021

S čističkami až ke hřebenům Alp

Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede. Přepravuje nádrž čistírny odpadních vod.

5. 5. 2021

Webinář „ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.“

Připravili jsme pro vás další bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma „ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.“

26. 2. 2021

strana: 1