Dezodorizace ČOV Praha-Lipence

6. 6. 2023

Čistírny odpadních vod

Čištění vzduchu

Praha-Lipence je okrajová část hlavního města Praha. V letech 2021 až 2022 probíhala realizace intenzifikace a rozšíření místní čistírny odpadních vod. V rámci realizace se zvýšila kapacita ze 2 500 na 6 000 EO. Důvodem je očekávaná výstavba a nárůst počtu obyvatel. Hlavním prvkem intenzifikace je výstavba dvou nových linek biologického stupně, využití stávajících nádrží pro kalové hospodářství a doplnění dezodorizace pro odstranění zápachu z procesu čištění.

ČOV v rezidenční čtvrti a bezprostřední blízkosti golfového rezortu opravdu smrdět nemusí

Lipence jsou rezidenční čtvrť na jižním cípu Prahy, rozkládající se mezi tokem Berounky a tahem na Strakonice. Jedná se o atraktivní lokalitu, která spojuje dostupnost hlavního města s krásnou přírodou v okolí Vltavy, Berounky a Sázavy. Tato kombinace přitahuje zájem o bydlení a růst počtu obyvatel vedl k nutnosti zvýšit kapacitu místní čistírny odpadních vod. Vzhledem k blízkosti rezidenční zástavby a bezprostřednímu sousedství s golfovým resortem byla problematika zápachu řešena již v projektové přípravě. Hlavní projektant, společnost Sweco a.s. se rozhodl spolehnout na osvědčenou technologii fotokatalytické oxidace.

Objekt kalového hospodářství, ve kterém je umístěna technologie dezodorizace

Obr. 1: Objekt kalového hospodářství, ve kterém je umístěna technologie dezodorizace

Generálním dodavatelem díla byla společnost SMP CZ, a. s. ze skupiny VINCI. Dodávka technologie dezodorizace byla realizována v období 2021-2022 pro společnost Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o., která byla dodavatelem technologické části stavby. V rámci intenzifikované čistírny je řešen zápach v obou provozních objektech. Z objektu mechanického předčištění a biologického čištění je odtahováno 9 000 m3/h na dezodorizační jednotku AS-PCO NX 9000. Ve druhém provozním objektu je soustředěno uskladnění a odvodnění přebytečného kalu, odkud se odtahuje 6 500 m3/h na jednotku AS-PCO NX 6500. V tomto objektu jsou obě jednotky umístěny. Odtahová potrubí jsou provedena z plastu a výduch vzduchotechniky je na fasádě budovy.

Pocitově je funkce dezodorizace perfektní, při návštěvě na jaře 2023 byl zápach zejména v hale mechanického předčištění a odvodnění kalů velmi silný a v okolí ČOV však nebyl cítit ani náznak zápachu.

odstranění zápachu ČOV _ AS-PCO

Ing. Ondřej Unčovský