ČOV Praha-Lipence – odstranění zápachu pomocí fotokatalytické oxidace

ČOV v okrajové čtvrti Prahy, v blízkosti rezidenční zástavby a golfového resortu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Název stavby:          Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod, Praha-Lipence
Popis:                     ČOV v okrajové čtvrti Prahy, v blízkosti rezidenční zástavby a golfového resortu
Kapacita jednotky:  9000 m3/hod., 6 500 m3/hod.
Objednatel:            Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.
Rok:                       11/2022

Účel díla
Účelem realizace je dezodorizace vzdušiny na ČOV v okrajové čtvrti města Praha. Celkem byly v areálu nainstalovány 2 jednotky AS-PCO. Obě jednotky jsou instalovány v objektu kalového hospodářství. Jednotka o kapacitě 9 000 m3/hod. likviduje zápach z objektu mechanického předčištění a biologického čištění, které jsou umístěny v samostatné budově. Jednotka o kapacitě 6 500 m3/hod. dezodorizuje proud vzdušiny z kalového hospodářství (uskladnění a odvodnění).

 

Princip technologie fotokatalytického odstraňování zápachů (PCO)
Tento proces kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidaci. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými zapáchajícími nebo organickými látkami. Znečištěný vzduch se vede do reaktoru, v němž krátkovlnné UV světlo iniciuje chemickou reakci. Molekulární vazby zapáchajících složek se štěpí za vzniku radikálů kyslíku, hydroxylu, ozonu a jiných oxidujících iontů. Kromě toho UV světlo štěpí molekuly zapáchajících látek, a tím podporuje oxidační proces. Tím se odstraňují oxidovatelné znečišťující látky jako je sirovodík, amoniak, merkaptany a uhlovodíky a odstraňuje se zápach. Katalyzátor pak slouží ke konečné oxidaci a může působit jako krátkodobý zachycující prostředek. Sloučeniny, které nejsou ihned zoxidovány, reagují na povrchu katalyzátoru a rozkládají se. Katalyzátor může představovat povrchová vrstva aktivního uhlí nebo oxidů kovů podle povahy zpracovávaného odpadního plynu. Katalyzátory nejsou absorbenty, mají pouze katalytický účinek na další oxidační reakce.