Čistírna odpadních vod pro obec České Libchavy (400EO)

11. 10. 2022

Čistírny odpadních vod

Akce byla realizována společností ASIO TECH, spol. s r.o v roli generální zhotovitele. Veškeré nádrže ČOV jsou dodány v betonových prefabrikátech ve spolupráci se společností Prefa Brno a.s. Dodavatelem dmychadel je česká společnost z Velkých Losin Kubíček VHS, s.r.o. Dodavatelem mechanického předčištění na výtlaku je brněnská firma Fontana R s.r.o.

https://www.asio.cz/cz/1285.pohotova-vymena-nefunkcni-cov-o-kapacite-400-eo-v-podhuri-orlickych-hor