Čistírna odpadních vod Le Havre

Vyčištění komunálních splaškových vod z nové administrativní budovy společnosti GROUPAMA v Le Havre. Stavba byla realizována za podmínek vysoké hladiny podzemní vody s vysokou solností…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                         Francie, administrativní komplex v Le Havre
Investor:                                                  GROUPAMA
Dodavatel technologie:                              ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:                           SOGEA NORD OUEST
Termín realizace:                                       08/2009

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:           30,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:        9,6 m3/h


Požadované garantované hodnoty
BSK5 :  25 mg/l
CHSK: 120 mg/l
NL:       35 mg/l

Znečištění
Počet EO: 200
BSK5:      12,0 kg/d
CHSK:     24,0 kg/d
NL:         11,0 kg/d
NTOT:        2,2 kg/d
PTOT:        0,5 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod s předřazenou čerpací stanicí splaškových vod s česlovým košem v rámci čerpací stanice. Biologická linka na principu SBR (sequencing batch reactor). Vyčištěná voda je terciálně hygienicky zabezpečena proti mikrobiálnímu znečištění jednotkou UV záření. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu, provozované v aerobním režimu. Biologická část čistírny odpadních vod byla dodána konstrukčně jako stavebnicový systém – sestava dvou pravoúhlých dvouplášťových plastových PP nádrží, z důvodu vysoké agresivity podzemní vody, kvůli vysokým korozivním účinkům této vody na stavební betony konstrukcí.