Kunín – stavební úpravy kanalizace a ČOV po povodni

Dodávka, montáž a zprovoznění technologické části ČOV včetně technologické elektroinstalace a MaR…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Název stavby:                     Kunín – stavební úpravy kanalizace a ČOV po povodni
Popis:                                Dodávka, montáž a zprovoznění technologické části ČOV včetně technologické elektroinstalace a MaR
Kapacita:                           540 EO – pravobřežní ČOV, 1 060 EO – levobřežní ČOV
Rok:                                  2011
Objednatel:                        COMMODUM, spol. s r.o.