Čistírna odpadních vod – Blízkov (300 EO)

Účelem realizace je čištění odpadních vod splaškového charakteru. Jedná se o biologické čištění odpadních vod…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                          Obec Blízkov, okres Žďár nad Sázavou, Česká republika                             
Investor:                                                   Obec Blízkov
Dodavatel technologie:                               ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:                                       2013  


Návrhové parametry    
Množství odpadní vody:       45 m3/d
Maximální hodinový nátok:  12 m3/h

                                                                                                         

Znečištění                      Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod

                                                                                     „p“                       „m“

Počet EO:                           300 EO                                                            

BSK5:                                400 mg/l                            30 mg/l               40 mg/l

CHSK:                                                                       130 mg/l             170 mg/l

NL:                                                                            30 mg/l               40 mg/l

Ntot:                                                                                                              

N-NH4:                                                                        5 mg/l                  15 mg/l                                                            

 

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Pro čištění odpadních vod z obce Blízkov je navržena kontejnerová mechanicko – biologická čistírna. Variabilita prostorového uspořádání v PP kontejnerech umožnuje přizpůsobení místním požadavkům. Mezi přednosti navrhovaného řešení patří např. komplexní dodávka, vysoká účinnost čištění, použití nekorodujících materiálů, jednoduchá instalace, obsluha a údržba, nízké provozní a energetické náklady, stabilita provozu v zimním období, bezzápachový a bezhlukový provoz, flexibilita provozu atd.

Odpadní biologická voda předčištěná na hrubých česlích, která natéká gravitačně do čerpací stanice, je rovnoměrně čerpána na hrubé předčištění a dále na biologickou čistírnu odpadních vod, kterou tvoří aktivační a dosazovací nádrž. V čistírně je odpadní voda míchána se směsí aktivovaného kalu, který zabezpečuje odbourávání přiváděného znečištění biologickou cestou. Výsledným produktem je biologicky vyčištěná voda, oxid uhličitý a přebytečná biomasa. Separace kalu a jeho zahuštění probíhá v dosazovací nádrži. Přebytečný produkovaný kal je uskladňován v kalojemu.