Čistírna odpadních vod - Hotel Solenice

Účelem realizace je rekonstrukce dvojlinkové ČOV Hotelu Solenice…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Solenice, okres Příbram, Česká republika     
Investor:                          Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:              2012

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:         45 m3/d
Maximální hodinový nátok:  12,4 m3/h

Znečištění                 Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod

                                                                          „p“                       „m“
Počet EO:                           290 EO                                                            
BSK5:                               400 mg/l                   30 mg/l               50 mg/l
CHSK:                              800 mg/l                  110 mg/l             170 mg/l
NL:                                  367 mg/l                    40 mg/l               60 mg/l
Ntot:                                  73 mg/l                                                           
N-NH4:                                                              12 mg/l               20 mg/l
Ptot:                                  17 mg/l                      3 mg/l                  5 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Na nátoku do ČOV je umístěný rozdělovací objekt, který rovnoměrně rozděluje nátok do dvou linek a zároveň umožňuje uzavřít nátok do linky v případě odstávky. Do rozdělovacího objektu je dávkován koagulant za účelem chemického srážení fosforu. Ve dvojici nitrifikačních nádrží (obdélníkový půdorys, plastové provedení) jsou pro zajištění přísunu kyslíku osazeny jemnobublinné aerační elementy. Ve dvojici dosazovacích nádrží je odtah vyčištěné vody zajištěn pomocí sestavy ponořených sběračů. Vratný kal a přebytečný kal jsou čerpány čerpadlem umístěným v kónusu dosazovací nádrže, přičemž přebytečný kal je ukládán do dvojice kalových nádrží. V nádrži je kal provzdušňován jemnobublinnými aeračními elementy, stabilizován a gravitačně zahuštěn. Stabilizovaný kal je vyvážen feka vozem k dalšímu zpracování.

Na odtoku z ČOV je umístěný Thomsonův měrný přeliv s ultrazvukovou sondou pro měření průtoku vyčištěné odpadní vody.