Na okraji Křižanovské vrchoviny vyrostla nová čistírna

27. 10. 2023

Čistírny odpadních vod

Tak třeba políčko K, jako Karel… Obec se nachází v okrese Brno-venkov, přibližně 7 km severozápadně od Oslavan a pod zříceninou hradu Levnova. O jakou obec se jedná? Tik, tak, tik, tak…

Kdo však uhodne název obce, nabude rovněž nové informace. A to, že zde na podzim roku 2022 společnost ASIO TECH s.r.o. a zbudovala technologii čistírny odpadních vod pro 700 ekvivalentních obyvatel.

Obrázek 1: Letecký pohled na novou ČOV Ketkovice

Obrázek 1: Letecký pohled na novou ČOV Ketkovice

 

Pro kontrolu, jedná se o obec Ketkovice. Pokud jste takto uhádli, máte nakročeno k bankomatu, anebo třeba k výhře knihy Encyklopedie hub smíšených lesů pobaltských zemí v období 16. a 17. století.

Právě v Ketkovicích byla zhotovena ČOV s biologickým čištěním založeném na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Technologie je rozdělena do dvou linek 2x350 EO. Každá linka se skládá ze dvou aktivačních nádrží, dvou dosazovacích nádrží a jedné společné kalové nádrže.

Obrázek č.2: Strojní kolmé česle Fontana – montáž česlí

Obrázek č.2: Strojní kolmé česle Fontana – montáž česlí

 

Odpadní voda natéká gravitačně přes strojní česle výrobce Fontana R umístěné v provozním objektu. Následně je rozdělena v plastovém rozdělovacím objektu gravitačně poměrem 1:1 do jednotlivých linek. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v nádrži přebytečného kalu a odtahován feka-vozem ke zpracování na nejbližší větší ČOV.

 Obrázek č.3: Nerezová konstrukce lávky nad nádržemi aktivace a dosazovacích nádrží

Obrázek č.3: Nerezová konstrukce lávky nad nádržemi aktivace a dosazovacích nádrží

 

Zdrojem tlakového vzduchu do aktivačních nádrží je soustrojí dmychadel českého výrobce společnosti Kubíček VHS s.r.o. Dodavatelem kompletní elektroinstalace je nově založená divize ASIO VATE s.r.o. Zhotovitele stavebních prací pak byla brněnská společnost IDPS s.r.o., která zbudovala v obci i kompletní systém odkanalizování.

 

Obrázek č.4: Odzkoušení ČOV na čistou vodu

Obrázek č.4: Odzkoušení ČOV na čistou vodu

Ing. Jan Přikryl

ASIO TECH

Fontana R

Kubíček VHS s.r.o.IDPS s.r.o.