ČOV Vlasatice – kalová koncovka

Účelem dodávky je odvodnění kalů, jako produktu z čištění odpadních vod ze stávající biologické ČOV pro obec Vlasatice…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                                              Obec Vlasatice, Vlasatice 149, 691 30

Investor:                                                        Obec Vlasatice

Dodavatel technologie:                                    ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ

Termín realizace:                                            2023


Účel realizace

Účelem dodávky je odvodnění kalů, jako produktu z čištění odpadních vod ze stávající biologické ČOV pro obec Vlasatice.

Veškerá technologie strojního odvodnění kalu bude umístěna v plechovém zatepleném kontejneru. Součástí dodávky technologie je šnekový dehydrátor, kalové čerpadlo, stanice přípravy flokulantu, dávkovací čerpadlo rozmíchaného flokulantu, rozvaděč, šnekový vynášecí dopravník a potrubní rozvody. Odvodněný kal je dočasně uskladňován v mobilním kontejneru.

Současný stav ČOV – Vlasatice

ČOV Vlasatice je stávající ČOV, umístěná v tzv. lokalitě „Na loukách“, která byla uvedena do provozu v roce 2022. ČOV slouží k čištění splaškových odpadních vod z obce Vlasatice, které jsou přiváděné do objektu oddílnou kanalizací. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s návrhovou kapacitou 900 EO. ČOV se skládá z mechanického předčištění, biologické části, dmychárny, kalového hospodářství a jímky na svoz. Přebytečný kal je odváděn z biologické linky do kalové nádrže, kde je uskladněn v aerobních podmínkách. Zde dochází k jeho zahuštění na kal se sušinou cca 2%.

Princip technologie (odvodňování kalu na šnekovém dehydrátoru)

Kal o sušině 1–2 % je ze dvou kalových nádrží čerpán kalovým čerpadlem do nátokové nádrže dehydrátoru. Z nátokové nádrže je kal sveden pře trojúhelníkový přepad do míchací nádrže, kam je současně přiváděn rozmíchaný flokulant.  Roztok kalu a flokulantu je promícháván pomaluběžným lopatkovým míchadlem. Smícháním kalu a flokulantu dochází ke tvorbě vloček, takzvaných „flokulí“. Flokulační nádrž je vybavena hladinovým snímačem pro kontrolu a řízení nátoku do zařízení. Směs z míchací nádrže dále natéká do odvodňovacího bubnu dehydrátoru. Odvodňovací buben se skládá z pevných a pohyblivých lamel, uvnitř kterých se nachází šnekovnice poháněná motorem. Na konci šnekovnice na výstupu z odvodňovacího bubnu se nachází stavitelná přítlačná deska. Rotační pohyb šnekovnice zajišťuje zajišťuje posuvný pohyb kalu směrem k přítlačné desce, přičemž je z něj krouživým pohybem vytlačována kalová voda, tzv. fugát, který odtéká mezi pevnými pohyblivými lamelami. Mezi šnekovnicí a stavitelnou přítlačnou deskou se nachází mezera odkud odvodněný kal padá do šnekového dopravníku. Nad odvodňovacím bubnem jsou umístěny ostřikové trysky napojené na tlakovou vodu a ovládané elektromagnetickým ventilem. Trysky slouží k pravidelnému automatizovanámu oplachu odvodňovacího bubnu. Tlaková voda je přivedena i k servisní hadici určenou pro manuální ostřik. Na spodní straně míchací nádrže je odtok s ručním ventilem pro možnost vypuštění nádrže v případě odstávky.

  • Specifikace kalu

Obsah sušiny v uskladněném kalu:          1–2%

Původ kalu:                                            přebytečný zahuštěný kal z biologické komunální ČOV

 

  • Požadovaný výkon zařízení

Hydraulický výkon zařízení:                       0,8 – 1,5 m3/h (pro kal 1 %)

Nominální výkon zařízení:                          9–15 Kg sušiny/h

Obsah sušiny na výstupu:                          cca 14–20%