Úpravna vody pro městys Prosiměřice

7. 6. 2019

Technologie pro úpravu vod

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala úpravnu vody pro městys Prosiměřice. Prosiměřice jsou vinařská obec vzdálená 14 km od Znojma směrem na Moravský Krumlov.

Úpravna vody zabezpečuje pro městys dodávku pitné vody dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. Voda v denním objemu 200 m 3 je akumulována v betonovém vodojemu. Úpravna řízená PLC s datovým výstupem a možností řízení přes internet.

Voda v realizovaném vrtu vykazovala nadlimitní koncentrace železa, manganu, amonných iontů, chloridů a dalších kontaminantů. S ohledem na složení vody se využily následující technologie pro úpravu vody : filtrace na diskovém filtru, úprava pH vody dávkováním roztoku hydroxidu sodného, dezinfekce a oxidace dávkováním roztoku chlornanu sodného, filtrace na turbidexovém filtru, odvětrání chloraminů na stripovací koloně, filtrace na aktivním uhlí, filtrace na filtru s náplní pyroloxu, reverzní osmóza.

Ing. Peter Putz