Články (7)

Potlačování masového rozvoje sinic na přehradě Brno

Problém znečištění povrchových vod živinami, především fosforem a důsledky masového rozvoje sinic se stává stále vážnějším. Nadměrný přísun živin naplavenin a organických látek vede ke zhoršování kvality vody a vede k rozvoji vodního květu sinic a tím k omezení nejen rekreačního využití nádrží. Opatření realizovaná v rámci projektu “Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži” jsou v naší republice ojedinělá a výjimečná.

4. 12. 2011

ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high-tech?

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupiny Marii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře byla. No a v neposlední řadě je to pro ASIO významná reference …

ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“ jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu tvoří spíše provozovatelé a projektanti.

Kvalita vody na Brněnské přehradě je stále dobrá. Sinice se nerozmnožily ani v horkých dnech

BRNO – Koupací sezona na Brněnské přehradě končí optimisticky. Přestože Brno zažilo v posledních dnech tropická vedra, sinice letos plavce neohrozily.

ASIO v betonu

Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků (odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.

Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků (zásaky)

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků (retenční nádrž) se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Současně bylo zjištěno, že u nádrží se spodní drenáží hrozí jen velmi minimální riziko zanášení jemnými sedimenty a téměř nulové riziko ucpání nádrže velkým znečištěním typu plastový sáček.

Membránová filtrace pro úpravu pitné vody

Zatímco ve světě je použití membrán pro úpravu pitné vody již mezi standardními metodami, česká legislativa (konkrétně vyhláška MZd. č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody) zatím neuvádí membránové technologie jako povolené k úpravě pitné vody. Je proto nutné při každé aplikaci žádat o souhlas příslušného státního orgánu. Rozšířenost membránových procesů, jejich klesající investiční i provozní náklady a schopnost dosahovat výborné kvality pitné vody při minimální produkci odpadní vody a spotřebě chemikálií však dávají naději, že i v naší republice dojde v nejbližší době k jejich aplikaci ve větším měřítku.

strana: ... 17