Články (20)

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev V letech 2010 a 2012 vznikly 3 významné dokumenty; nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření a ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

16. 5. 2013

Jednotlivé druhy vod v domě a hospodaření s nimi

Při řešení vody v domě se setkáváme jak s pitnou, tak i srážkovou a odpadní vodou. Do budoucna bychom je měli vnímat jako jeden celek, ne jako oddělené prvky, které se řeší separátně.

8. 5. 2013

Pokrčený malíček - šedé vody

Jak se to všechno dohromady rýmuje? Co vlastně všechno spojuje? Dá se to spojit nebo nedá? … Najde ten, kdo hledá? … no spojení je víc a jedno z nich je voda šedá.

2. 5. 2013

Tunelový systém AS-KRECHT 60 – novinka s vyšší únosností

S postupující výstavbou rodinných domů a průmyslových objektů vzrůstá požadavek na ekonomicky dostupné technické řešení, které umožní likvidaci dešťových vod přímo na pozemku, na který dešťové vody dopadají.

25. 4. 2013

Komplexní pohled od návrhu k realizaci odlehčovacích komor

Objekty odlehčovacích komor jsou pro mnoho projektantů i úředníků stále tabu! Zatím co druhá skupina se má na co vymlouvat, protože legislativa v této problematice stále silně kulhá, projektanti by v mnoha ohledech mohli svoje návrhy zlepšit.

18. 4. 2013

Změny v legislativě domovních ČOV

V nejbližší době nás čeká hned několik změn v ohlašování a certifikaci domovních ČOV. Část jich vyplývá ze stavebního zákona a týká se ohlašování domovních čistíren (viz semináře firmy ASIO v Brně, Hradci, Budějovicích a připravovaný v Ostravě).

11. 4. 2013

Domovní ČOV a vypouštění do podzemních vod

Je to téma, o kterém se stále hovoří, a tak si do debaty dovolujeme vnést i firemní názor.

4. 4. 2013

Color of water – dělení vod

Dělení vod má svůj vzor i důvod – nejen u průmyslových vod, ale i u komunálních vod je ve spoustě případů ekonomičtější je rozdělit hned v místě jejich vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak hospodařit v duchu NEW nebo v duchu udržitelného rozvoje. Pro názornost pak jednotlivé typy vod byly pojmenovány podle barev, které tak nějak vyjadřují vlastnosti toho typu.

30. 3. 2013

AS-PHTALOSIL PAINT - fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům na stěnách

V průmyslové praxi, ale i v domácnosti se často setkáváme se znečištěním vnitřních i vnějších stěn objektů způsobeného působením mikroorganismů jako jsou řasy, plísně či bakterie. Tyto aspekty májí vliv i na kvalitu hygieny prostředí a zdraví člověka. Boj s tímto druhem znečištění bývá často krutý, a ne vždy jsme na straně vítězů. Mechanické odstranění je nehygienické a málo účinné, chemické přípravky bývají často toxické s krátkodobou účinností.

18. 3. 2013

NEW – nový přístup k zacházení s vodou

Věříme, že této myšlence – myšlence NEW, kterou se jako firma ASIO, spol. s r.o. snažíme řídit - pomohli i semináře, které proběhly v lednu a únoru tohoto roku a že tak přispějeme k prosazení se dobré věci.

12. 3. 2013

Činnost skupiny ČAO při CzWA

ASIO, spol. s r.o. jako firma (korporátní člen) i jeho zaměstnanci se podílí na činnosti odborných skupin této významné odborné asociace.

5. 3. 2013

Tradiční a nové technologie úpravy vody

Voda je získávána z přírodních zdrojů a velmi často svými vlastnostmi fyzikálními, chemickými a biologickými neodpovídá potřebám a požadavkům jednotlivých spotřebitelů. Proto je nutno surovou vodu, která nevyhovuje spotřebě, upravovat.

26. 2. 2013

Zimní vodohospodářská třicítka – Systém na bázi biologického reaktoru

Biochemické reaktory jsou dosud málo doceňovaným zdrojem energie. Jedním z takto periodicky vznikajících a zanikajících reaktorů je hrubojesenický ZVH 30 systém. Fáze vzniku, startu reakce, její průběh a zánik popisuje tento článek.

19. 2. 2013

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Přípravy tohoto projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti.

12. 2. 2013

Nová čistička v Boroticích zlepší vodu v Jevišovce

Osm let soustřeďovali v Boroticích finanční prostředky, aby zde mohly vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

5. 2. 2013

Colors of water – začaly jarní semináře

V Ostravě se uskutečnil první z jarních seminářů na téma recyklace vod a hospodaření se srážkovými vodami pod názvem "colors of water". Součástí semináře je i téma zasakování srážkových a odpadních vod. Několik poznatků z prvních reakcí k semináři ...

30. 1. 2013

Novinky pro využití srážkových vod - AS-RAINMASTER a AS-PURAIN

V duchu strategie NEW je směřován vývoj a také rozšiřování nabídky výrobků. Celá řada nových výrobků se zaměří na úsporu vody a energie přímo v domě, a to využitím srážkových vod, recyklací šedých vod a recyklací tepla z odpadních vod.

22. 1. 2013

ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012 - deset nej – z každého soudku trochu

Každý se na konci roku tak nějak podvědomě, stejně jako když vyjde na kopec nebo když odjíždí z dovolené, ohlédne. Obdobně to funguje i u firem, a tak asi nebude na škodu si připomenout, co jsme jako jednotliví človíčkové ve firmě vnímali jako nejvíc vyčnívající … (dovolil jsem si ten výčet mírně zkrátit).

15. 1. 2013

Jaké dokumenty jsou potřeba k "Ohlášení" ČOV AS-KLARO PZV?

Dobrý den, budeme „Ohlašovat“ čistírnu odpadních vod AS-KLARO PZV 5 pro RD. Jaké doklady jsou v tomto případě potřeba? Vodohospodářský úřad vyžaduje Certifikaci o splnění normy na Ohlášení, kterou udělují 3 české instituty !? S pozdravem Marek Vopršálek

8. 1. 2013

Všechno co jste kdy chtěli vědět o ozonu a UV (ale báli jste se zeptat)

Využití ozonu a UV záření při úpravě vody nelze v dnešní době již považovat za něco převratného – vždyť ozonizace byla poprvé využita ve vodárenství v roce 1893 ve Francii a UV záření v roce 1916 v USA. Obě technologie dnes nacházejí široké uplatnění při úpravě všech typů vod – od pitných přes bazénové, technologické až po vody balastní. Z tohoto pohledu nepovažuji za nutné znovu rekapitulovat možnosti a výhody použití těchto technologií, ale chtěl bych se spíše zaměřit na méně známé souvislosti použití těchto způsobů úpravy vod. Oběma technologiím je společné, že při návrhu a projektování je vhodné mít dobře popsané médium, které chceme upravovat a čeho chceme úpravou dosáhnout.

1. 1. 2013

strana: ... 13 ...