Konferencia Life Sciences 4.0 Zelená a digitálna tranzícia

4. 1. 2024

Dňa 21.11.2023 sme sa v obsadení Jaroslav Lev a Michaela Majčinová zúčastnili konferencie Life Sciences 4.0, ktorá sa konala v priestoroch Hotela International v Brne. Cieľom platformy Life Science 4.0 je navzájom prepájať firmy z oblasti živých vied a podporovať ich spoluprácu s univerzitami. Hlavným mottom konferencie bolo predstaviť firmám nové výzvy súvisiace so zelenou a digitálnou tranzíciou a iniciovať zmenu nazerania firiem na tieto výzvy ako na nové príležitosti a nie bariéry.

Life Sciences 4.0

Prvá prednáška od Julity Panek zo spoločnosti Siemens nás zaviedla do sveta digitalizácie a jej využitia v priemyselnej výrobe. Prezentované riešenia boli naozaj rozsiahle – od využitia digitálneho dvojčaťa pre simuláciu, predikciu a optimalizáciu výrobných procesov až po implementáciu bezpapierovej výroby, ktorá v svetle nových nefinančných reportingov môže firme priniesť nejaké tie „zelené body“ naviac. V rámci prednášky sme sa naživo spojili aj s LivingLabom vo Viedni, ktorý ponúka firmám možnosť interaktívnej ukážky rôznych digitalizačných procesov. Koncom týždňa sa na tieto procesy pôjdeme pozrieť aj zblízka v rámci exkurzie, ktorú finančne zastrešuje mesto Brno. Takže „stay tuned“ pre ďalšie fotografie :)     

Druhá prednáška pod vedením Jana Denemarka zo spoločnosti FLOWBOX bola venovaná digitalizácií energetiky a energetickej optimalizácii. Súčasný rast cien energií ako i nové požiadavky ESG reportingu zvyšujúce nároky na znižovanie uhlíkovej stopy nútia firmy prehodnotiť ich prístup k spotrebe energií. Firma FLOWBOX prichádza s riešením v podobe inteligentného energetického managementu, vďaka ktorému sú ich zákazníci schopní ušetriť na spotrebe elektrickej energie, vody a tepla rádovo desiatky percent. V praxi to znamená napr. inteligentné riadenie osvetlenia v budovách využitím pohybových senzorov či využitie energie z fotovoltaických panelov v čase, keď je to najvýhodnejšie a najlacnejšie. V horizonte niekoľkých rokov sa počíta, že využitie služieb riadenia výkonovej rovnováhy v sieti bude bežnou praxou. Bude tak zaujímavé ako tieto inteligentné systémy zasiahnu do energetiky čistiarenskeho odvetvia. V minulosti sme za firmu ASIO TECH riešili projekt s podobným zámerom (EREX), takže je možné, že zrovna prichádza pravý čas uplatnenia jeho výsledkov v praxi.


V poradí tretia prednáška v podaní Jiřího Sedláčka z Network Security Monitoring Clusteru a Emila Vařeku zo spoločnosti ICONTIO CR bola zameraná na kybernetickú bezpečnosť. Páni v úvode predstavili novú smernicu o kybernetickej bezpečnosti NIS2, ktorá po novom ukladá zodpovednosť vrcholovému managementu zaistiť kybernetickú bezpečnosť spoločnosti, s čím súvisí aj povinné vzdelávanie vedenia v tejto oblasti. Kybernetická bezpečnosť tak neleží na pleciach „ajťákov“, ako to zvykne byť zaužívané, ale manažérov. Inštalácia antivírusového programu pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti už rozhodne nie je postačujúca a táto problematika sa musí riešiť komplexne vrátane analýzy rizík s dôrazom na kontinuitu tohto procesu. Netreba tiež zabúdať na fakt, že aj najprepracovanejšie bezpečnostné systémy majú svoju Achillovu pätu v ľudských zdrojoch, a preto je nesmierne dôležité neustále školenie, kontrola a testovanie svojich zamestnancov.

Life Science 4.0

Pomyselnou čerešničkou na torte v rade zaujímavých a podnetných prednášok bol blok o zelenej tranzícií, v rámci ktorého vystúpili Lenka Mynářová zo spoločnosti Nafigate, ktorá je zároveň hlavným expertom MPO pre cirkulárnu ekonomiku, a Laura Mitroliusová z firmy CIRA. Úvodná myšlienka „Kdo zachytí vlnu nové regulace - na vlně se poveze k novým příležitostem. Kdo nezachytí - toho vlna smete...“ asi najviac vystihuje podstatu realizácie Green Dealu. Tá spočíva v kompletnej prestavbe ekonomiky na základe viac než 160 legislatívnych balíkov. Nejde teda len o uhlíkovú stopu (dekarbonizáciu), ktorou sa dnes všetci tak oháňajú, ale aj o cirkulárnu ekonomiku, pričom obe oblasti sú úzko späté s digitalizaciou. Európe jednoducho dochádzajú zdroje a či sa nám to páči alebo nie, cirkularita je našou nevyhnutnou budúcnosťou.

Zaujímavou vsuvkou bolo stručné uvedenie do tvorby EU legislatívy. Česi (Slováci nezaostávajúc :) sa často sťažujú na zlý Brusel, ktorý im diktuje nezmyselné a unáhlené nariadenia. Pritom príprava takého nariadenia trvá roky a každý má právo do tohto procesu niekoľkokrát zasiahnuť svojimi pripomienkami. (Z ČR a SR je o túto činnosť, samozrejme, minimálny záujem.)

Z pohľadu VaV nás čaká znižovanie prostriedkov a dotácií z EÚ. Príprava nových projektov si bude vyžadovať dôkladné zoznámenie sa s novou legislatívou a prísnejšie sa bude posudzovať inovatívnosť a excelentnosť výstupov. Firma ako taká sa musí začať pripravovať na požiadavky ESRS reportingu, ktorý prichádza do platnosti už od 1.1.2024. Je dôležité si uvedomiť, že hoci je reporting povinnosťou veľkých firiem, cez dodávateľský reťazec sa bezprostredne dotýka aj tých menších hráčov. Kľúčovými aspektami sú predovšetkým vedenie udržateľného účtovníctva vrátane uhlíkovej stopy a vypracovanie stratégie udržateľnosti firmy. Veľký pozor si treba dať na pradivosť našich „zelených tvrdení“ (greenwashing), nakoľko každné z nich bude musieť byť po novom overené nezávislou stranou. 

Tieto stručné postrehy z konferencie by som zakončila slovami Lenky Mynářovej: Ešte stále máme čas naskočiť na legislatívny vlak, hoci nie nadlho a prežitie firiem nie je povinné.

 

Ing. Michaela Majčinová