AS-DEHYDRÁTOR 201 v kontejnerovém provedení

18. 12. 2023

Kalové a odpadové hospodářství

Tentokrát se jednalo o jednotku odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR 201 v kontejnerovém provedení. To znamená, že veškerá technologie je umístěná v 20' kontejneru. Jednotka funguje v poloautomatickém režimu na přání zákazníka.

AS-DEHYDRATOR

Stanice přípravy flokulantu AS-PROCHEM DK 1.25 vždy nejprve připraví dávku roztoku rozmíchaného flokulantu, jakmile je roztok řádně rozmíchán, dojde k automatickému spuštění dehydrátoru a odvodňování kalu. Poté, co se celá dávka připraveného roztoku flokulantu vyčerpá pro potřeby odvodnění, dehydrátor a celý odvodňovací proces se zastaví a stanice přípravy flokulantu začne připravovat další dávku roztoku flokulantu. Jakmile bude další dávka připravena, dehydrátor a odvodnění se znovu automaticky spustí. Tímto semi-kontinuálním způsobem odvodnění kalu běží dle potřeby.

Ing. Jan Pavlík