Pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR

13. 11. 2023

Chemický průmysl

Stavební průmysl

Kalové a odpadové hospodářství

Pilotní testování

V září roku 2023 jsme provedli pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR na podnikové ČOV v podniku Lučební závody a.s. Kolín. Jedná se o společnost, která se zabývá výrobou stavební a průmyslové chemie.

Společnost Lučební závody a.s. Kolín naši firmu oslovila s požadavkem nahradit zastaralý manuální komorový kalolis, který je velmi náročný na obsluhu i servisní zásahy. Požadavkem nového zařízení je nízká energetická náročnost, tichý chod zařízení a plně automatizovaný provoz kalové koncovky. Všechny tyto požadavky naše zařízení AS-DEHYDRÁTOR splňuje, a proto jsme vyslali naši mobilní pilotní jednotku odvodňování kalu do Kolína.

Během pilotního testování a rozborů v laboratoři jsme naměřili vstupní sušinu kalu uskladněného v kalojemu 6-7 %. Kaly v kalojemu jsou tedy velmi zakoncentrované, ale to je převážně dáno stahováním vody při sedimentaci v kalové nádrži a také povahou výroby, při níž se do odpadních vod dostanou koagulanty. I přes vysokou vstupní koncentraci si naše pilotní zařízení s kalem dokázalo poradit a odvodnit kal na 20 %. Během pilotního testování jsme následně vyzkoušeli odvodnit i kal z aktivační nádrže. Kal z aktivační nádrže měl vstupní sušinu kolem 3 %. Po odvodnění jsme opět dosáhli sušiny 20 %. Pilotní testování tedy dopadlo úspěšně a klientovi bylo doporučeno, aby po případném pořízení našeho odvodňovacího zařízení nestahoval vodu v kalové nádrži, abychom se po čase dostali na hodnotu sušiny z kalové nádrže, která by se shodovala se sušinou v aktivační nádrži. Po pilotáži klient získal zprávu, který flokulant je vhodný k odvodňování na AS-DEHYDRÁTOR a jaká byla jeho spotřeba.

 Ing. Jan Pavlík

Odvodnění kalu

Odvodnění kalu

Odvodnění kalu