Chytré čerpací stanice s úsporou el. energie

9. 11. 2023

Dešťová voda v domě

Jednotky AS-RAINMASTER jsou čerpací stanice s integrovaným systémem pro přepojení na vodovodní řád v případě nedostatku dešťové vody. Propojení rozvodů dle patřičné normy ČSN EN 1717. Žádnou pitnou vodu nedopouštíme do akumulační nádrže a tím zachováme max. akumulační objem nádrže a neplýtváme pitnou vodou.

 

Jednotky AS-RAINMASTER FAVORIT SC splňují normy pro ekodesign (začlenění požadavků ochrany životního prostředí do návrhu a vývoje výrobku). Řídící jednotka otáček může regulovat výkon čerpadla podle toho, jaká je skutečná potřeba vody. Díky tomu se dá ušetřit až 40% energie. Plynulý rozběh jednotky a regulace otáček zajišťuje minimální hlučnost. Navíc je odhadováno zvýšení životnosti řídící jednotky o 40% pomocí malého průtoku a díky tomu nižšímu opotřebení elektronických komponentů a čerpadel.

 

Pokud chceme použít více jednotek AS-RAINMASTER FAVORIT SC současně, je to určitě možné, a dokonce tyto jednotky spolu mohou být propojeny pomocí Bluetooth a tak spolu komunikovat. Jestliže je to potřeba, mohou být nainstalované až tři jednotky AS-RAINMASTER FAVORIT SC společně. Jednotky na sobě nejsou závislé, mohou pracovat samostatně a je možné například jednu jednotku vyřadit z provozu. Díky tomu nebude při poruše či výpadku jednoho zařízení celá budova či objekt bez užitkové vody. Naopak, každá jednotka má vlastní ovládání a vlastní přívod pitné vody a tím pádem mohou zbývající zařízení pracovat dále nezávisle na ostatních.

 

Technické parametry sestavy AS-RAINMASTER FAVORIT 40 SC DUPLEX:

- 2x AS-RAINMASTER FAVORIT 40 SC

- Qmax= 220 l/min; Hmax= 55 m

- instalovaný příkon 2,5 kW

- automatické přepnutí na jiný zdroj vody v případě nedostatku

- oddělení vod dle ČSN EN 1717

- pomalý rozběh, regulace výkonu, nízká hlučnost (35-75 dB)

- komunikace přes bluetooth, automatické střídání jednotek, spínání dle průtoku

- úspora el. energie

 

Díky náročným podmínkám z pohledu sání, bylo nutné vodu přečerpávat do hybridních tanků, ze kterých si jednotky AS-RAINMASTER FAVORIT SC nasávají vodu. Díky hloubce sání a délce sání nebylo možné nasávat vodu přímo z primární akumulační nádrže. V případě vhodnějších podmínek, lze tuto část technologie vyřadit a nasávat vodu napřímo.

Na fotografiích najdeme instalaci dvou sestav AS-RAINMASTER FAVORIT 40 SC DUPLEX.

Děkujeme investorovi, projektantovi a realizační firmě za možnost podílet se na dané aplikaci. Rádi se s Vámi pustíme do další aplikace čerpacích jednotek AS-RAINMASTER. Máme zkušenosti a jsme tu pro Vás.

Bc. Václav Kučera

AS-RAINMASTER FAVORIT SC

AS-RAINMASTER FAVORIT SC

AS-RAINMASTER FAVORIT SC