Jak je to s používáním kalu na kompost?

20. 2. 2024

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Opakovaně probíhá na školení OZO debata o tom, jak se dívat na kal z domovních čistíren. Je možné si ho upravit doma tak, aby byl bezkonfliktní z hlediska použití na zemědělské půdě a pak i z hlediska legislativy (papírování kolem výroby kompostu atd.)? Z hlediska legislativy je to tak, že nepodnikající fyzická osoba nemusí mít dokumentaci a odebírat vzorky kompostu, ale samozřejmě nesmí ohrožovat sebe a sousedy co se týká např. podzemních vod a zdraví.

Kal z ČOV

V praxi se ukazuje, že to jde a vždycky potěší, když člověk dostane potěšující zpětnou vazbu. I když domovní ČOV je, co se týká kvality vyčištěné vody, na hranici požadavků v rozhodnutí, tak s kalem je to v tomto konkrétním případě následovně a to i u ČOV se septikovou částí.

Provozovatel říká: „Cca 5x do roka vybírám kalový prostor do kbelíků a vynáším na kompost (mám dvě hromady, střídám cca po 3 letech).“

 

Autorizovaná laboratoř na základě rozboru (viz dole) pak konstatuje:

Použití kalu na kompost

Výsledky rozborů jsou následující:

Výsledky rozboru kalu

Takže na závěr jen konstatování, že cesta pro využití kalů z čistírny na lokalitě přes extenzivní způsoby nakládání s kalem existuje.

Tři roky skladování je určitě na stranu bezpečnou – podle WHO by měl stačit i rok… (viz ISBN 978-952-68658-7-4).

V podstatě k obdobným výsledků došli i odborníci a prezentovali to jak v článcích, tak i v rámci seminářů, ale o tom někdy příště.

Ing. Karel Plotěný