BEZ VODY TO NEJDE vol. 2

Datum: 16.6.2021
obrázek
S vodou je potřeba uvážlivě hospodařit, ať ji máme stále dost. V mnoha případech můžeme nahradit pitnou vodu vodou dešťovou.

BEZ VODY TO NEJDE!

Víte, jak efektivně využívat dešťovou vodu? Dešťovou vodou můžete nahradit až 50 % denní spotřeby pitné vody v domácnosti.

Bez vody to nejde - využití dešťové vody

Využití dešťové vody

Dešťová voda vám ušetří nezanedbatelnou část výdajů za vodu. Běžně se využívá na zalévání. To je výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale dešťová voda se navíc hodí pro zálivku více než voda pitná díky svému chemickému složení. Dešťová voda je totiž chudá na soli, a proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje agresivní chlor. Mimo to se uvádí, že se při zalévání dešťovou vodou rostliny zároveň hnojí dusíkem. Vzdušný dusík se rozpustí v kapkách dešťové vody při průchodu atmosférou. Zaléváním dešťovou vodou se tak na listy dostává dusíkaté hnojivo v přirozenější formě.

Ale existuje mnoho jiných způsobů, jak využívat dešťovou vodu a to přímo v domácnosti. Můžete ji využít na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce už i na sprchování. 

Z praktického i estetického hlediska jsou vhodné k hospodaření s dešťovou vodou podzemní nádrže na dešťovou vodu. Vodu v nich můžete skladovat dlouhodoběji než v nádržích nadzemních a méně se kazí díky tomu, že je uskladněna na chladném místě a není vystavena přímému slunečnímu záření. Dešťová voda není přirozeně úplně čistá, tak je potřeba myslet i na její filtraci. 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required