Bazénové vody se slanou vodou

Datum: 10.8.2021
obrázek
Projekt Bazénové vody se slanou vodou je zaměřený na management slaných vod, jejich čištění, úpravu a recyklaci.

Cílem projektu je na základě vytvořené studie proveditelnosti kriticky zhodnotit potenciál navrženého technologického řešení v kontextu jeho komerčního uplatnění na českém i zahraničním trhu. Interní název projektu je S-AQUA z latinského salt aqua, tedy slané vody.

Využití slané vody v bazénech je jedním z moderních trendů posledních let. Nakládání se slanými vodami ale neřeší pouze majitelé soukromých bazénů, které slanou vodu využívají, jsou to také lázně a wellness, akvária, případně ZOO.

Vyvinuté technologické řešení pro úpravu a recyklaci znečištěných slaných vod bude mít za úkol vedle mechanického předčištění vody také odstranit specifické polutanty, jako je například pro ryby toxický amoniakální dusík. Dalším pozitivem technologického řešení by mělo být snížení provozních a investičních nákladů, také díky snížení množství vody spotřebované ze zdroje, což je jeden ze základních principů v boji proti suchu.

Projekt Bazénové vody se slanou vodou č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023638 je řešen s finanční podporou poskytovanou pomocí dotačního programu MPO Proof of concept. Doba trvání projektu je dva roky v období od 1.1.2021 do 31.12.2022.

Ing. Iveta Kotzurová

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required