Pozvánka na seminář ČOV z malých zdrojů

Datum: 3.5.2022
obrázek
Kolegové z naší firmy patří tradičně k organizátorům tohoto střetnutí (26 a 27.5.2022 Tálský mlýn).

Jedná se o seminář, který se již více než 10 roků zabývá problematikou řešení čištění odpadních vod ze solitérních staveb a sídel ve venkovských oblastech.

Specifika řešení venkova a neadekvátní modely řešení
Tato řešení mají svá specifika, bohužel často opomíjená jak v návrzích řešení, tak i legislativě, která díky snaze o unifikaci, automaticky přejímaným mentálním modelům a z přehnané předběžné opatrnosti často zbytečně řešení na konkrétní lokalitě znemožňuje nebo prodražuje a řešení pak nejsou tak udržitelná, jak by při akceptaci místních podmínek mohla být.

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Příklady řešení ze zahraničí
Tímto tématem – technickými, ekonomickými a sociálními aspekty řešení sanitace na venkově se proto bude zabývat letošní ročník. K prezentaci zahraničních zkušeností se podařilo zajistit odborníky ze zahraničí – legendu mezi odborníky na decentrální čištění a bezvodou sanitaci prof. Otterpohla z Německa a prof. Bodíka jako zástupce sdružení odborníků na řešení venkovských oblastí v povodí Dunaje.

Ekonomická srovnání a prezentace přírodních řešení
Prezentovány budou ekonomické souvislosti a normovaný způsob hodnocení možných variant (Plotěný), možnosti dotací (zástupce SFŽP) a použití přírodních řešení, která s hodnocením uhlíkové stopy (viz GREEN DEAL) nabývají na významu pro svou minimální uhlíkovou stopu (Kriška, Šperling). Tradičně tou nejzajímavější součástí bývá diskuze. Věříme, že letos mimořádně zajímavá – dozvědět se o zkušenostech ze zahraničí bude určitě lákavé.

Další informace na: http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-odpadnich-vod-z-malych-zdroju-znecisteni-s-legendou-CZ506 

Seminář je pořádán pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required