Semináře k novému stavebnímu zákonu a připravované semináře k novele vyhlášky o Dokumentaci staveb

Datum: 3.4.2013
obrázek
Jak jste již asi informování, vyšla v březnu 2013 novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb. Operativně se snažíme zajistit školení i s touto tématikou … už se ví, že 25.4 budeme v Brně a 30.4 v Praze ….

Novelu stavebního zákona jsme jako ASIO využili k oslovení našich spolupracujících subjektů a nabídli jim za asi nejnižší cenu proškolení o novinkách a to přímo od odborníků zabývajících se správním právem. Vznikl tak unikátní seminář obsahující vodohospodářský pohled na nové předpisy, doplněný informacemi o nových normách z oblasti HDV. V Hradci Králové a Budějovicích se tohoto semináře zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Připravujeme ještě Ostravu a to na konec dubna (29.4).

Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Vzhledem k tomu, že vyšly ještě další předpisy navazující na stavební zákon a sice novela vyhlášky o Dokumentaci staveb, je to důvod k dalším školením. Operativně se snažíme zajistit školení i s touto tématikou … Druhá část tohoto školení bude věnována "prokrastinaci", což je jev, se kterým se jako projektanti a jako lidé setkáváte stále častěji a díky kterému ztrácíte často zbytečně mnoho času nebo se rozhodujete nesprávným způsobem. Což je pro projektanta, z hlediska jeho práce, docela podstatné zjištění ... už se ví, že 25.4 budeme v Brně a 30.4 v Praze. Více informací a přihlášku najdete na http://www.asio.cz/cz/seminare.  

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required