Další ČOVka bez zápachu

Datum: 15.5.2014
Byla dodána již druhá fotokatalytická jednotku pro průmyslovou ČOV v areálu Nová Mosilana a.s.

Nová Mosilana je tradiční brněnská firma zabývající se výrobou tkanin z vlněných česaných přízí a v současné době patří do koncernu Marzotto Group. ČOV slouží k předčištění OV z celého výrobního areálu a předčištěné vody jsou vypouštěny do kanalizace ve správě BVK a.s.

Díky projektu podpořeného dotací z fondů EU v rámci kapitoly OPŽP byla dodána nová fotokatalytická jednotka s kapacitou 1 000 m3/hod. Vzhledem k převládajícím OV z výrobního procesu, kde je využíváno mnoho různých chemických činidel (barvení, čištění atd.), jsou OV dlouhodobě zdrojem velice nepříjemně zapáchající vzdušiny, která se uvolňuje zejména v jímkách mechanické předčištění. V minulosti docházelo k častým stížnostem na silný zápach od obyvatel z okolních čtvrtí. Hlavním zdrojem jsou nádrže mechanického předčištění a homogenizační nádrž. Dokoupením již druhé fotokatalytické jednotky umožňuje odtahovat a čistit vzdušinu z obou těchto nádrží.

čištění vzduchu PCO jednotka

Vzdušina je dezodorizována (zbavována zápachu) pomocí tzv. fotokatalytického procesu, kdy je kombinován synergický účinek UV záření se specifickou vlnovou délkou a katalyzátoru, který povzbuzuje reakce, která rozkládají pachové látky. V rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření charakteristických pachových látek – sirovodíku a amoniaku na vstupu a výstupu do/z jednotky. Jednotka prokázala svoji vysokou účinnost odstraněním 96% sirovodíku resp. 90% amoniaku.

Výsledky autorizovaného měření na jednotce AS-PCO NOX 1 000

V případě zájmu o podrobnější informace nebo prohlídku zařízení kontaktujte firmu ASIO, spol. s r.o.

 

Ing. Ondřej Unčovský
  www.cistenivzduchu.cz

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required