XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2016 a sucho

Datum: 4.6.2016
obrázek
Téma aktuální (sucho, sedimenty, nová legislativa), přednášející kompetentní, sál přeplněný, doprovodné akce atraktivní - a tak nevím, čím dřív začít.

Pro ty, co tuto tradiční (31. ročník) akci „Setkání vodohospodářů“ znají, není třeba popisovat doprovodné akce (koncert v Chrámu sv. Barbory a prohlídka města neřestí proběhly), tradiční už je i okénko do legislativy a postesknutí nad tím, že dobře už bylo a logiky že ubývá. A tak byla nová hlavně témata jako sedimenty v zákoně o odpadech (nadchla mne paní Veverková tím, jak logicky a jednoduše vysvětlila to, jak v podstatě moderně funguje zákon) a sucho a význam jednotlivých opatření (zajímavá byla i přednáška a uvedení do problematiky ze strany pana Punčocháře z MZe). Určitě by bylo dobré v případě dotací vycházet z efektivity jednotlivých opatření. Pan Šeda tradičně logicky vysvětlil, jak nahlédnout do země, a stejně jako já si posteskl nad tím, že všechno by mělo začít od pořádného územního plánování…

XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2016 a sucho

Jako ASIO, spol. s r.o. jsme akci podpořili hned několika způsoby – tradičně – odborným příspěvkem na téma, kde se dá šetřit vodou a zdroji všeobecně (doufám, že se nám povedlo oslovit i pana Punčocháře a že u MZe získáme podporu v možnosti rozšíření zavlažování), tradičním Ránem s ASIO (kdy se nám daří mimo jiné i tombolou naplnit sál ráno po předchozím společenském večeru) a představením nové domovní ČOV AS-IDEAL PZV. Mezi posluchači mělo největší ohlas to, že lze použít samotnou vestavbu AS-Klärmax IDEAL jako vestavbu do stávajících septiků nebo jímek k vytvoření plnohodnotné SBR čistírny. Dále také to, že máme i další řešení pro tyto případy, a sice vertikální filtr AS-ZEON  (který lze mimo jiné použít pro vypouštění do povrchových vod na ohlášení).

Určitě akce, kde jsme jako firma ostudu neudělali - ASIO, spol. s r.o. se zde přirozeně profiluje tak, jak je a jak by chtělo být  - inovativní, aktivní a prosazující rozumná řešení.

Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required