Jste připraveni na změnu klimatu?

Datum: 15.10.2018
obrázek
Změna klimatu je aktuálním tématem dnešní doby a přináší s sebou další jevy, které ovlivňují náš život, jako jsou vysoké teploty, sucho, přívalové deště apod.

Vzhledem ke všem prognózám můžeme do budoucna očekávat více horkých dní a méně těch chladných. Všechny jevy související se změnou klimatu mají vliv nejen na lidské zdraví, ale také ekosystémy a energetické požadavky.

Co všechno můžeme s nastávající změnou klimatu očekávat? Jaké změny a opatření nás čekají v souvislosti s vodou? Podívejte se s námi na problematiku klimatických změn v souvislostech. Přinášíme vám důležité informace a praktická technická řešení.

Dovolte nám, pozvat vás co nejsrdečněji na seminář tentokrát pod názvem „Adaptace na změnu klimatu v souvislostech ... skutečné hrozby a možnosti řešení“, který se uskuteční v listopadu 2018 v Brně a v Praze.

Témata přednášek:

Hrozby a jejich hodnocení v souvislostech

  • aneb jak se orientovat v informacích, udržitelnost, vodní stopa, systémový pohled, jak eliminovat legislativní překážky a nepravdivé mentální modely, léky, drogy, pesticidy a rezistence vůči antibiotikům.

 Východiska v plánech a vizích

  • Národní akční plán a obdobné plány v okolních zemích – srovnání priorit.
  • Novinky v legislativě – novinky ve Vodním zákoně.
  • Přírodě blízká řešení (zpráva OSN).

 Praktické možnosti naplnění strategie

Termíny a místa:
01.11.2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.11.2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
                       148 28 Praha 4 – Kunratice

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:
Vložné 1000 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 1 bod

Přihlašovací formulář na: http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

V případě zájmu si prosím rezervujte svá místa co nejdříve s ohledem na omezenou kapacitu přednáškových místností.

Informace k seminářům naleznete na: https://www.asio.cz/cz/adaptace-na-zmenu-klimatu-v-souvislostech-skutecne-hrozby-a-moznosti-reseni

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required