Nejnovější trendy u topenářů a instalatérů

Datum: 5.4.2019
obrázek
Na konci března proběhla v Hradci Králové konference CTI ČR: Vytápění – Instalace 2019.

Konferenci Vytápění – Instalace 2019, s podtitulem "Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích", uspořádal Cech topenářů a instalatérů České republiky. Hlavním cílem konfernece bylo seznámit účastníky s moderními trendy v oblasti vytápění, vody-kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, a to z pohledu získání nových informací z novinek na trhu a z provozní praxe a legislativy.

Na konferenci jsme prezentovali hned několik novinek:

- po stránce technické – je schválena EN na šedé vody (je tedy na co se odvolávat a tím pádem je schůdnější cesta k realizacím)

- po stránce poznání – na konferenci byly prezentovány výsledky studie ohledně rizik použití šedých vod publikované v Austrálii jako oficiální materiál a závěry vyzněly skoro jednoznačně.

QMRA odhalila, že :

- riziko (roční) spojené s opětovným použitím ošetřených a chlorovaných šedých vod pro zahradní zavlažování a splachování toalet nebylo výrazně vyšší než riziko spojené s použitím pitné vody pro stejné účely;

- ve všech studovaných scénářích bylo zdravotní riziko vyplývající z opakovaného použití upravených a chlorovaných šedých vod v souvislostí s infekcí Legionella pn. malé;

- opakované použití neupravených nebo upravených, ale nechlorovaných šedých vod, je spojeno se značně vyššími zdravotními riziky a tyto šedé vody by se neměly využívat pro zavlažování postřikem;

- pro využití upravené nechlorované šedé vody pro splachování toalety je zdravotní riziko přijatelné.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required