Po dvou letech opět pod Kriváněm

Datum: 25.10.2019
obrázek
Skoro již tradičně vyrazilo na podzim ASIO do Tater – jednak kvůli kontaktům a pak v duchu své vize bojovat za udržitelný přístup - tentokrát k řešení venkova.

Přednáška Ing. Plotěného zaujala a rozdělila účastníky především z řad vodárenských společností (ale nejen) na dvě skupiny – na ty, kteří ji ocenili jako nadčasovou a odvážnou a ty, kteří ji považovali za zpátečnickou (venkov je přeci potřebné řešit centrálně a s high-tech). Úspěchem bylo, že se o přednášce mluvilo a byla tak příležitost obhajovat řečené. Přednášku jsme proto dodatečně zaznamenali na YouTube: Odpadní vody na venkově z pohledu občana a zastupitele.

Na konferenci byly samozřejmě i další zajímavé přednášky, které monitorovaly stav na Slovensku – např. co se týká podílu znečištění v tocích z komunální sféry u ČOV do 2000 EO atd. Dále se objevily technicky zaměřené přednášky, které se např. věnovaly řešení solitérních staveb (ASIO SK), problematice membránových čistíren nebo řešení skupin čistíren. A pak přednášky prezentující výzkumná témata, jako znečištění srážkových vod nebo mikropolutanty… Shrnuto – významná konference co do témat, i co do významu vlivných návštěvníků. Navíc v překrásných Tatrách.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required