ASIO aktuálně

Datum: 17.4.2020
obrázek
Před dvěma lety se ASIO rozdělilo na dva subjekty ASIO TECH, spol. s r.o a ASIO NEW, spol. s r.o. Ukázalo se, že to byl dobrý krok k dalšímu rozvoji.

Nápad oddělit kusové výrobky a technologické celky všem prospěl. Přispěl k okamžitému nárůstu jak novinek, tak i aktivit obou firem (viz různá prestižní ocenění za umístění na žebříčcích firem v Jihomoravském kraji).

Z aktuální nabídky ASIO TECH, spol. s r.o. jsou mimo obvyklých dodávek nejzajímavější:

  • Odvodnění kalu pomocí dehydrátoru, kde se dá z pohledu obcí ušetřit na provozních nákladech za zpracování kalů (navíc s využitím dotačního titulu na investici).  A na to navazující příprava koncovky na hygienizaci kalů pro malé čistírny do 5 tis. EO;
  • Recyklace bazénových vod s využitím membránových technologií, což představuje dodávku technologie s náklady, které se díky úspoře za dodávku vody a energie vrátí obvykle do tří let;
  • Nabídky na recyklace vod v průmyslu, případně komplexní optimalizaci vodního hospodářství ve firmě. Často firmy platí vysoké částky za vypouštění srážkových a odpadních vod a komplexní pohled na vodní hospodářství jim může přinést okamžitý ekonomický a ekologický užitek.

Z aktuální nabídky ASIO NEW, spol. s r.o. je mimo obvyklých dodávek zajímavá:

Z činnosti firmy je zřejmé, že se snaží naplnit svou vizi, být spolehlivou firmou a působit i v rámci oboru tak, aby se obor vyvíjel co nejudržitelněji s ohledem na budoucnost – tj. aby po nás nezůstala poušť, ale krásná, zelená malebná krajina, ve které teče v řekách čistá voda.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required