Šedé vody a ČSN 756780

Datum: 16.7.2012
obrázek
V Praze na Hydroprojektu proběhlo 26.06.2012 setkání TNK nad připomínkami k návrhu normy. Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnil Ing. Plotěný, neboť tématika je pro nás zajímavá, a to i z pohledu řešení projektu TAČR s názvem Šedé a srážkové vody.

Většinou šlo o praktické připomínky, některé byly spíše upřesňující, některé se snažily o redukci (vyjmou získávání energie z odpadní vody) a některé naopak o rozšíření normy (nadstandardní kritéria hodnocení). Zajímavý byl návrh, aby se norma zabývala i uhlíkovou stopou, což by určitě byl zajímavý námět např. na horizontální normu. Z debaty a závěrů to vypadá, že námitky byly prozatím  vypořádány jak se patří,  a tak nic nebrání tomu, aby návrh postoupil do dalšího kola a na zpracování normy se začalo vyšívat. Je zřejmé, že tématika je to zajímavá a aktuální a že jednání o konečné podobě normy budou ještě dále intenzivně probíhat.  V každém případě by norma přispěla k odbornému pohledu na věc, minimalizovala rizika a měla zabránit amatérizmu nebo maximalismu . . .

http://www.asio.cz/cz/sede-vody

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required