JmK vyhlásil nové dotační tituly v boji proti suchu

Datum: 15.2.2021
obrázek
Jihomoravský kraj se pouští do dalšího boje proti suchu, vyhlásil nový dotační program.

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

Účelem dotačního programu jsou opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině. ASIO vám poskytne nejen potřebné informace a technickou podporu, ale také spolupráci na projektech, které mohou být podpořeny z dotačního titulu JmK.

Žadatelem mohou být obce a svazky obcí.

Jednotlivé programy:

DT1 Zadržení vody v krajině


DT2 Následná péče o zeleň

  • Objem financí je 3 000 000 Kč

DT3 Projektová dokumentace


DT4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Podrobné informace k dotačním titulům: 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12316-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledne+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2021+.aspx

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Ing. Karel Přecechtěl

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required