JmK vyhlásil nové dotační tituly v boji proti suchu

15. 2. 2021

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021.

Účelem dotačního programu jsou opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině. ASIO vám poskytne nejen potřebné informace a technickou podporu, ale také spolupráci na projektech, které mohou být podpořeny z dotačního titulu JmK.

Žadatelem mohou být obce a svazky obcí.

Jednotlivé programy:

DT1 Zadržení vody v krajině

  • Objem financí je 12 000 000 Kč
  • Výrobky ASIO, které se dají využít v rámci dotačního programu – vegetační pytle AS-GREEN SLOPE , nádrže na dešťovou vodu (např. AS-REWA)

DT2 Následná péče o zeleň

  • Objem financí je 3 000 000 Kč

DT3 Projektová dokumentace

  • Objem financí je 4 000 000 Kč
  • Výrobky ASIO, které se dají využít v rámci dotačního programu – vegetační pytle AS-GREEN SLOPE , nádrže na dešťovou vodu (např. AS-REWA)

DT4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

  • Objem financí je 1 000 000 Kč
  • Výrobky ASIO, které se dají využít v rámci dotačního programu – vegetační pytle AS-GREEN SLOPE , popínavé uliční stromy AS-POUSTR (tzv. chytré stromy)

Podrobné informace k dotačním titulům:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12316-506-Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledne+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2021+.aspx

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Ing. Karel Přecechtěl