Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Datum: 13.4.2021
obrázek
Skupina ČAO při CzWA pořádá dne 27.5. webinář s problematikou řešení venkovských oblastí navazující na tradiční seminář ČOV pro objekty v horách.

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO), pořádá již 11. ročník diskusního semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů, znečištění v chráněných krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně (dříve pod názvem "ČOV pro objekty v horách"). Letos se ještě více zaměříme na téma venkova a jeho komplexní řešení, tj. včetně vlivů zemědělské činnosti.

Témata:

  • téma venkov a voda v souvislostech řešeného v rámci IDEOCONU CzWA
  • zemědělství, voda, krajina a sucho, cirkulární agronomie
  • čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů znečištění
  • legislativa v oblasti malých čistíren a odlučovačů
  • zkušenosti s praxí, provozem a kontrolou různých způsobů čištění odpadních vod
  • vybrané čistírenské technologie a jejich limity pro použití v horách a CHKO
  • kořenové čistírny a jiná extenzívní řešení pro čištění odpadních vod
  • likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok
  • další možná témata z oblasti čištění a recyklace odpadních vod, malých zdrojů znečištění, nakládání s kalem, horská specifika apod.

Webinář se uskuteční 27.5.2021 a bude zdarma po předchozím přihlášení.

Více informací: http://os-cao.czwa.cz/prvni-cirkular-seminare-%E2%80%93-zadost-o-zaslani-abstraktu-prednasek.html 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required